Göm menyn

Aktiviteter för lärare/studievägledare

Inspiration/utveckling för lärare och studievägledare

Här hittar du Tekniska högskolans aktiviteter riktade till lärare och studievägledare. Låt dig inspireras, lär känna nya yrkeskamrater eller följ den spännande forskningen vid LiTH.

Didaktiskt nätverk i naturvetenskap

För: Lärare på gymnasium och Komvux i Norrköping
Ämne: Naturvetenskap
Plats: Campus Norrköping

LiU Campus Norrköping och Norrköpings kommun har startat ett didaktiskt nätverk. Syftet är att knyta kontakter mellan lärare verksamma inom Norrköpings kommun och den nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (FONTD) vid Linköpings universitet. Det didaktiska nätverket ska utgöra en resurs för fortbildning och utveckling av ämnesundervisningen i naturvetenskap inom Norrköpings kommun.

Kontaktperson Carl-Johan Rundgren, tfn 011-363351.

CETIS - centrum för tekniken i skolan

För: Lärare och personal inom grund- och gymnasieskolan
Ämne: Teknik.

CETIS är ett nationellt resurscentrum vars huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever.

Majmingling på Tekniska högskolan

För: Gymnasie- och högstadielärare
Ämne: Inspiration, matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap
Plats: Campus Valla, Linköping
Tid: En kväll i maj, kl. 17.30 - ca 20.30

Välkommen till Majmingling på Linköpings universitet. Som lärare på gymnasiet får du här tillfälle att under trevliga former knyta personliga kontakter med dina motsvarigheter på universitetet.

Majminglingen ordnas på initiativ av universitetslärare och forskarna i matematik och fysik, kemi, biologi och naturkunskap.

Under kvällens gång får du som gymnasielärare inblick i den undervisning och forskning vid Tekniska högskolan som kan vara av intresse för lärarna. Minglingen brukar genomföras i Fysikhuset på Vallaområdet en kväll i maj kl. 17.30-20.30. Programmet brukar innehålla parallella föreläsningar kl 17.30-19.00 varefter det oorganiserade minglandet vidtar. Deltagarna bjuds på en smörgås och en lättöl/vatten.

Länk till mer information om majmingling

Matteljén

För: Grundskole- och gymnasielärare
Ämne: Matematik
Plats: Linköping

Matteljén är en öppen matematikverkstad för dig som vill lära dig nya sätt att arbeta med och lära ut matematik. Syftet med Matteljén är att ge dig som lärare och lärarstudent nya verktyg snarare än att lära dig mer matematik. Därför passar Matteljén för alla, oavsett tidigare matematiska kunskaper eller inlärningsstil. Så om du vill träffa forskare, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare på ett avspänt, inspirerande och avslappnande sätt är Matteljén rätt forum för dig.

NYHETER

 

Vetenskapsdagen den 4 oktober 2018 

En inspirationsdag för lärare inom fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap. 

Läs mer på: www.vetenskapsdagen.se

 

Aktivitetskalender
 

Länkar


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Sep 26 09:35:24 CEST 2018