Göm menyn

Aktiviteter för lärare/studievägledare

Inspiration/utveckling för lärare och studievägledare

Här hittar du Tekniska högskolans aktiviteter riktade till lärare och studievägledare. Låt dig inspireras, lär känna nya yrkeskamrater eller följ den spännande forskningen vid LiTH.

Didaktiskt nätverk i naturvetenskap

För: Lärare på gymnasium och Komvux i Norrköping
Ämne: Naturvetenskap
Plats: Campus Norrköping

LiU Campus Norrköping och Norrköpings kommun har startat ett didaktiskt nätverk. Syftet är att knyta kontakter mellan lärare verksamma inom Norrköpings kommun och den nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (FONTD) vid Linköpings universitet. Det didaktiska nätverket ska utgöra en resurs för fortbildning och utveckling av ämnesundervisningen i naturvetenskap inom Norrköpings kommun.

Kontaktperson Carl-Johan Rundgren, tfn 011-363351.

CETIS - centrum för tekniken i skolan

För: Lärare och personal inom grund- och gymnasieskolan
Ämne: Teknik.

CETIS är ett nationellt resurscentrum vars huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever.

Matteljén

För: Grundskole- och gymnasielärare
Ämne: Matematik
Plats: Linköping

Matteljén är en öppen matematikverkstad för dig som vill lära dig nya sätt att arbeta med och lära ut matematik. Syftet med Matteljén är att ge dig som lärare och lärarstudent nya verktyg snarare än att lära dig mer matematik. Därför passar Matteljén för alla, oavsett tidigare matematiska kunskaper eller inlärningsstil. Så om du vill träffa forskare, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare på ett avspänt, inspirerande och avslappnande sätt är Matteljén rätt forum för dig.

NYHETER

 

Vetenskapsdagen den 3 oktober 2019 

En inspirationsdag för lärare inom fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap. 

Läs mer på: www.vetenskapsdagen.se

 

Aktivitetskalender
 

Länkar


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-12