Göm menyn

VIKTIG INFORMATION 2020-03-12

Med anledning av coronaviruset och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten samt regeringens beslut att det tills vidare är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare, har Linköpings universitet beslutat att ställa in samtliga uppsökande och besökande studentrekryteringsverksamheter. Det innebär att inga besök på skolor, mässor eller andra sammankomster kommer göras, inte heller tar vi emot studiebesök eller liknande. Presumtiva studenter som är nyfikna på LiU hänvisas till våra digitala kanaler.

All hemmissionering som är inbokad efter 13 mars 2020 STÄLLS IN MED OMEDELBAR VERKAN.
 

OBS! Mottagningarna för skrivande av reseräkningar/arvodesblanketter på campus är stängda pga. distansarbete. Istället skickar du in din reseräkning/arvodesblankett digitalt, här hittar du blanketter och info.

Hemmissionera till gymnasieskolan

Vill du åka till din gamla gymnasieskola (eller någon annan gymnasieskola) och berätta om din utbildning och om universitetet? Då ska du bli hemmissionär! Under läsåret 19/20 pågår hemmissioneringen fram till den 15/5. 
De flesta som hemmissionerar åker innan den 15 april (som är sista ansökningsdag för våra program), de som reser senare besöker endast årskurs 2 på gymnasieskolorna.

Hemmissionering handlar om att åka till sin hemstad och besöka sin gamla gymnasieskola för att berätta om livet på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Som hemvändare är du en förebild för gymnasister och vid besöket vid gymnasieskolan har du två viktiga uppgifter:

  • att inspirera gymnasieelever till högre utbildning.
  • att sätta Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och Linköping/Norrköping  på den mentala kartan.

Hemmissioneringsverksamheten på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet bedrivs av Tekniska fakultetens kansli som betalar kostnaderna för resan.

Projektledare är kommunikatör Maria Gårdenstål som nås på hemhem@liu.se.
 

Välkommen att hemmissionera!


Sidansvarig: maria.gardenstal@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-16