Göm menyn

Digital hemmissionering under läsåret 20/21

Med anledning av coronaläget och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten samt LiUs riktlinjer har Tekniska högskolan vid LiU beslutat att inte starta upp projektet Hemmissionering i sin vanliga form under höstterminen 2020. Under resterande delen av läsåret 20/21 kommer vi istället att genomföra hemmissioneringen digitalt. Projektet startar i mitten av november 2020 och pågår till och med maj 2021. 

Projektet Digital Hemmissionering innebär att studenter håller en digital presentation live på den gymnasieskola som de har studerat vid och berättar om sina studier på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Hemmissionera digitalt på din gymnasieskola
 

Vill du hålla en digital presentation på din gamla gymnasieskola (eller någon annan gymnasieskola) och berätta om din utbildning och om universitetet? Då ska du bli digital hemmissionär! Under läsåret 20/21 pågår digital hemmissionering fram till den 15/5 2021. 

De flesta digitala hemmissioneringar ska genomföras innan den 15 april och görs hos de som läser å 3 på NV, TE eller SP med NV-inriktning. Om du vill genomföra en digital hemmissionering någon gång mellan den 15 april och den 15 maj så håller du då din presentation för de som läser åk 2.

Digital Hemmissionering handlar om att hålla en digital presentation och berätta om hur det är att läsa vid Tekniska högskolan vid LiU för sin gamla gymnasieskola. Du får stöd inför den digitala hemmissioneringen av hemmissioneringsansvarig på din sektion. 

Som hemvändare är du en förebild för gymnasister och under presentationen för gymnasieskolan har du två viktiga uppgifter:

  • att inspirera gymnasieelever till högre utbildning.
  • att sätta Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och Linköping/Norrköping  på den mentala kartan.

Efter genomförd digital hemmissionering ska du fylla i och skicka in ett feedback-dokument om din digitala hemmissionering till projektledaren på Tekniska fakultetens kansli, som sedan betalar ut din ersättning.

Hemmissioneringsverksamheten på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet bedrivs av Tekniska fakultetens kansli.

Projektledare är kommunikatör Mia Gårdenstål som nås på hemhem@liu.se.
 

Välkommen att hemmissionera digitalt!


Sidansvarig: mia.gardenstal@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-15