Göm menyn

VIKTIG INFORMATION 2020-03-12

Med anledning av coronaviruset och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten samt regeringens beslut att det tills vidare är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare, har Linköpings universitet beslutat att ställa in samtliga uppsökande och besökande studentrekryteringsverksamheter. Det innebär att inga besök på skolor, mässor eller andra sammankomster kommer göras, inte heller tar vi emot studiebesök eller liknande. Presumtiva studenter som är nyfikna på LiU hänvisas till våra digitala kanaler.

All hemmissionering som är inbokad efter 13 mars 2020 STÄLLS IN MED OMEDELBAR VERKAN.

Uppdaterad information om hur LiU hanterar coronaviruset finns på: http://insidan.liu.se/corona.


OBS! Mottagningarna för skrivande av reseräkningar/arvodesblanketter på campus är stängda pga. distansarbete. Istället skickar du in din reseräkning/arvodesblankett digitalt, här hittar du blanketter och info.

Hemmissionering

  • Hemmissioneringsprojektet pågår läsåret 19/20 mellan den 15 oktober - 15 maj.
    De flesta hemmissioneringar sker innan den 15/4 som är sista datum för att söka till våra program.
  • Observera att reseräkningar/biljetter och arvodesblanketter, ska vara inlämnade till kommunikatörerna vid TFK/kommunikatör på Campus Norrköping senast den 19/5, det läsår som du åker.

Linköping

Mottagning för utlämning av material och skrivande av rese- eller arvodesräkning/inlämning av biljetter sker på Campus Valla hos Tekniska fakultetens kanslis kommunikatörer, KOM TFK.
Tid: TISDAGAR kl. 12:00-13:00.
Plats: D-huset, Ingång 31, plan 3, rum 31:310.

OBS! Tisdagen den 10/3 är all personal i TFK:s kommunikationsgrupp iväg på internat. 
Hemmissioneringsmottagningen v 11 är därför framflyttad från tisdag 10/3
till torsdag 12/3 kl. 12:00 - 13:00.

Norrköping

Under vårterminen 2020 kommer utlämningen av material och skrivande av rese- eller arvodesräkningar/inlämning av biljetter skötas av Jenny Eilertsen som är kommunikatör vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) .
Maila till 
jenny.eilertsen@liu.se så kommer ni överens om tid för ditt besök (tänk på att vara ute i god tid).
Plats:
Kåkenhus, Rum 4533

Välkommen!

   
   
   
   
   

Sidansvarig: maria.gardenstal@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-16