Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

broschyrer 2

Hemmissionering, digital och IRL


 

Så här går det till

 • Projektet hemmissionering pågår 1 oktober - 24 maj.
   
 • Du håller din presentation IRL på plats på skolan eller digitalt via t ex Zoom för elever på din gamla gymnasieskola eller en annan gymnasieskola. Din presentation ska hållas för en klass/en större grupp elever för att det ska räknas som en hemmissionering.
   
 • Du kan bara hemmissionera en gång på samma skola under ett läsår, men du kan genomföra flera presentationer på skolan inom din hemmissionering. De extra presentationerna behöver inte genomföras på samma datum.
   
 • Informationen ges i första hand till elever i åk 3 på gymnasieprogrammen NV, TE eller SP med NV-inriktning. 
   
 • Berätta din egen historia, om dina upplevelser och erfarenheter som student. Ha med lite info om universitetet och mer detaljer om din egen utbildning. Det viktiga är att du berättar om din egen upplevelse av att studera på LiU, om studentlivet, om att flytta till och bo i Linköping eller Norrköping. Alla har sin unika erfarenhet och det är den vi vill att du förmedlar! 
   
 • Under din presentation visar du ett bildspel som din studentsektion har tagit fram. 
   
 • Utbildningskatalogen och utbildningswebben är bra hjälpmedel för att få en överblick. Du behöver inte kunna mer om utbildningarna än så. Många frågor handlar inte alltid om utbildningarna utan om hur det är att vara student vid LiU. 
   
 • Material med mer information som kan vara bra att gå igenom inför din presentation, och vad du ska tänka på inför och efter din hemmissionering, finns här på hemsidan under rubriken Vad förväntas av en hemmissionär - material att läsa inför din hemmissionering. 
   
 • Arvode Digital hemmissionering: Vi ger dig ett arvode á 300 kr för en genomförd digital hemmissionering på en skola.

  - Om du genomför digitala hemmissioneringar på flera olika skolor så får du arvode för var och en.
  - Om en skola ber dig att genomföra fler presentationer på skolan (t ex för en annan klass) 
  så ökas ditt arvode med 150 kr för var och en av de extra presentationerna. Samtliga extra presentationer ska genomföras för en större grupp elever för att räknas, och ska vara anmälda och godkända innan hemmissioneringen.

   
 • IRL Hemmissionering: Du väljer själv -  arvode på 500 kr i Östergötlands län/på 800 kr i övriga landet, eller reseersättning max 2000 kr.  Observera att du får ersättning för resekostnad eller grundarvode, aldrig båda.

  Arvode: 
  - Du får ett fast arvode på 500 kr för en hemmissionering IRL i Östergötlands län.
  - Du får ett fast arvode på 800 kr för en hemmissionering IRL i övriga delar av Sverige.

  - Om en skola ber dig att hålla flera presentationer 
  på samma skola så får du ett arvode á 150 kr för var och en av de extra presentationerna. Samtliga extra presentationer ska genomföras för en större grupp elever, och ska vara anmälda och godkända innan hemmissioneringen för att du ska få arvode för dem. De extra presentationerna behöver inte genomföras på samma datum.

  - Om du genomför hemmissioneringar på olika skolor så får du arvode för var och en.
  - Maximalt två studenter kan genomföra en hemmissionering IRL tillsammans. Båda får arvode eller reseersättning. 
  - Du fyller i en arvodesblankett och skickar till hemhem@liu.se efter din hemmissionering.

  ELLER

  Reseersättning:

  - Du kan får reseersättning upp till max 2000 kr per person.
  - Du reser främst med buss och tåg (2:a klass). Reseersättning betalas ej ut för resa med bil. 
  - Du bokar dina biljetter själv. OBS! Tänk på att boka biljetter enskilt om du reser tillsammans med någon.
  Om skolan som du ska hemmissionera på ligger riktigt långt bort så att resa med tåg/buss tar för mycket tid i anspråk så kan du i vissa fall få reseersättning för resa med flyg beviljad, OBS! detta ansöker du i så fall om via hemhem@liu.se  INNAN du bokar din resa.

   - När du har genomfört din hemmissionering skickar du in samtliga biljetter och kvitton digitalt samt en ifylld reseersättningsblankett till hemhem@liu.se Tänk på att vara noggrann och spara allt som du vill ansöka om reseersättning för! För att du ska få tillbaka dina utlägg för resan så måste du skicka in kopior på samtliga biljetter/kvitton som du vill ha ersättning för, även resor gjorda med lokaltrafiken - endast resor där biljetter/kvitton finns bifogade tas med i ansökan.
   
 • Reseräkningar och arvodesblanketter ska skickas in senast 3 veckor efter din hemmissionering.  (se info längre ner på sidan om hur du går tillväga när du lämnar in dina resehandlingar/skriver reseräkning). 

Anmälan och bokning av en hemmissionering

 • Kontakta din gamla gymnasieskola (eller annan skola) och hör om du får besöka dem. Om skolan vill ta emot dig så kontaktar du hemmissioneringsansvarig i din sektion och anmäler att du planerar att genomföra en hemmissionering. Se kontaktuppgifter här nedan.
   
 • Du anger dina kontaktuppgifter, vilket program du läser, vilken ort och skola som du ska hemmissionera på samt namn/kontaktuppgifter till din kontaktperson på skolan. Hemmissioneringsansvarig på din sektion behöver även veta om du kommer att genomföra hemmissioneringen digitalt eller IRL, vilket datum den ska genomföras och om ni är två som vill genomföra presentationen tillsammans (gäller endast hemmissionering IRL).
   
 • När din anmälan har blivit godkänd av projektledningen på Tekniska högskolan så får du svar från hemmissioneringsansvarig. Du ansvarar då själv för att kontakta skolan igen och bestämma detaljerna för din presentation. Tänk på att din presentation ska genomföras för en större grupp elever (tex. i ett klassrum eller aula) och att din kontaktperson på skolan bör boka in minst 30 minuter så att ni hinner med en frågestund efteråt.
   
 • Om din anmälan av någon anledning skulle bli nekad - t ex på grund av att skolan du anmält att du vill hemmissionera på ej uppfyller kriterierna/har de utbildningar vi hemmissionerar hos, så är du välkommen att du ansöka om att hemmissionera på en annan skola.
   
 • Så snart som möjligt, men senast 3 veckor, efter din hemmissionering ska du maila in ifyllt feedbackformulär till oss på Tekniska högskolan, hemhem@liu.se. Först när ditt feedbackformulär inkommit markeras din hemmissionering som genomförd och ditt arvode/reseersättning kan betalas ut (se mer info längre ner på sidan). 
   
 • Din arvodesblankett eller reseräkning ska vara oss tillhanda senast 3 veckor efter att du har genomfört din hemmissionering (se mer info längre ner på sidan).
   

Kontaktuppgifter till hemmissioneringsansvarig i din sektion


Material till din hemmissionering 

Det du använder under presentationen är ett bildspel som din sektion har tagit fram som underlag. Din hemmissioneringsansvariga på sektionen går igenom materialet med dig och svarar på dina frågor/coachar dig. Om du vill ha mer stöd så kontaktar du projektledaren på TFK genom att mejla din fråga till hemhem@liu.se.
 


Senast 3 veckor efter att du har genomfört din hemmissionering ska du göra 2 saker:
 

1. Fyll i - och skicka in - ditt feedbackformulär

 • Fyll i det feedbackformulär som du hittar längst ner på sidan under fliken Skicka in feedbackformulär och arvodesblankett. Klicka HÄR för att komma till sidan. Skicka det ifyllda formuläret till hemhem@liu.se 
   

2. Skicka in en arvodesblankett eller ansöka om reseersättning

 • När du har genomfört din hemmissionering ska du fylla i en arvodesblankett.
  Klicka HÄR för att komma till sidan.

 • Reseersättning för IRL hemmissionering (för dig som väljer reseersättning istället för grundarvode, om du genomfört extra presentationer på skolan så skickar du även in en arvodesblankett)
  Info om hur du ansöker om reseersättning - samt blankett reseräkning - finns HÄR

   


Lycka till!


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-11