Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

broschyrer 5

Ersättning för din hemmissionering


Vad gäller - arvode eller reseersättning?

IRL hemmissionering: Du som har hemmissionerat IRL på plats på en skola väljer mellan att få arvode eller
reseersättning.
 Om du väljer att få reseersättning så ska du fylla i en reseräkning och lämna in/skicka in den i pappersform tillsammans med samtliga biljetter och originalkvitton i pappersform, samt skicka in ditt ifyllda feedbackformulär med e-post.
Väljer du arvode så skickar du in ifylld arvodesblankett samt ifyllt feedbackformulär med e-post.


Digital hemmissionering: När du har hemmissionerat digitalt så får du ett arvode. Direkt när du har genomfört din digitala
hemmissionering så ska du fylla i och skicka in 2 olika dokument med e-post, ett feedbackformulär och en arvodesblankett. 

 

OBS! Både feedbackformulär och reseräkning eller arvodesblankett ska vara inskickade/inlämnade senast 3 veckor efter din hemmissionering.

 


Samtliga blanketter samt info om hur de ska fyllas i:


Feedbackformulär

När du har genomfört din digitala hemmissionering ska du så snart som möjligt lämna feedback, senast 3 veckor efter din hemmissionering ska det ha inkommit till hemmissioneringens e-postadress hemhem@liu.se.

Formuläret finns här (worddokument).

 • Skicka det ifyllda formuläret till hemhem@liu.se
 • Obs! Först när ditt ifyllda feedbackformulär har inkommit och registrerats räknas din hemmissionering som avklarad och din inskickade arvodesblankett/reseräkning skickas vidare för handläggning.

Arvodesblankett

Arvodesblanketten ska skickas till hemmissioneringens e-postadress hemhem@liu.se senast 3 veckor efter din hemmissionering. Arvodet för hemmissionering är läsåret 23/24:

 • Digital hemmissionering: 300 kr
 • IRL hemmissionering inom Östergötlands län: 500 kr 
 • IRL hemmissionering i övriga landet: 800 kr

Om du genomför fler än en presentation på samma skola så ersätts de extra presentationerna med ett extra arvode á 150 kr per extra presentation. Observera att även extra presentationer på skolan ska ha genomförts för en större grupp elever för att räknas som en extra presentation (t ex en skolklass) samt vara anmälda till hemmissioneringsansvarig på din sektion och blivit godkända av LiU, för att arvode ska betalas ut. Du anger antal genomförda presentationer i ditt feedbackformulär.

Blanketten finns här (pdf).

 • Spara ner arvodesblanketten på din enhet (det fungerar bäst om du använder en dator) och fyll i samtliga gulmarkerade fält.
 • Kom ihåg att kryssa i att du har anmält ditt bankkonto hos Swedbank. Om du inte redan har gjort det så går du in och anmäler det här – och kryssar sedan i rutan på blanketten.
 • Fyll i alla gulmarkerade fält på blanketten. Fälten vid Student missionering kan du lämna tomma, datum samt arvodets storlek fyller TFK i efter kontroll av antal presentationer på skolan.
 • Skicka in den ifyllda blanketten med e-post till hemhem@liu.se. 
 • OBS! Du ska inte skriva under din arvodesblankett, det gör projektledaren efter att arvodets storlek har fyllts i på TFK.

Reseräkning 
 

Reseräkningen ska du fylla i som har hemmissionerat IRL på plats på en skola och vill ha reseersättning för dina biljettutlägg istället för arvode. Du kan få reseersättning för maximalt upp till 2000 kr. Reseräkning kan fr o m detta läsår ENDAST skickas in/lämnas in i pappersform.

Reseräkningen samt biljetter och originalkvitton ska skickas in/lämnas in i pappersform när du har genomfört din hemmissionering.

Blanketten finns här (pdf). 

 • Fyll i alla gulmarkerade fält på reseräkningen.  

 • Kom ihåg att kryssa i att du har registrerat ditt bankkonto hos Swedbank. Om du inte redan har gjort det så går du in och registrerar det – och kryssar sedan i rutan på blanketten. 
   

 • På sida 2 fyller du i vilken ort du har rest till och beloppet för hur mycket varje väg kostade. 

Så här kan det se ut: 
Linköping – Mora  356 kr 
Mora – Linköping  310 kr  
 

 • Tänk på att kontrollera dina biljetter innan du skickar in dem så att all info finns med. 
  Observera att endast resor där biljetter och originalkvitton finns bifogade kommer att kunna ersättas.
   

 • Skicka in ifylld reseräkning i pappersform tillsammans med samtliga biljetter och originalkvitton till:

  Hemmissionering /Mia Gårdenstål
  TFK
  Linköpings universitet
  581 83 LINKÖPING

  eller
   

 • Valla: Om du läser i Linköping så kan du lämna in ifylld reseräkning i pappersform tillsammans med samtliga biljetter och och originalkvitton hos kommunikatörerna på TFK.
  Besöksadress: Campus Valla, D-huset, Ingång 31, Rum 31:310. 

  Norrköping: Om du läser i Norrköping så kan du lämna in ifylld reseräkning i pappersform tillsammans med samtliga biljetter och och originalkvitton till kommunikatör Jenny Eilertsen.
  Besöksadress: Campus Norrköping, Kåkenhus, rum 4533. 

 •  

 •  


Sidansvarig: mia.gardenstal@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-05