Göm menyn

Didaktiskt nätverk för naturvetenskap

Nätverk

Det didaktiska nätverket för naturvetenskap syftar till att knyta kontakter mellan lärare verksamma inom Norrköpings kommun och den nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (FONTD) vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Nätverket ska utgöra en resurs för fortbildning och utveckling av ämnesundervisningen i naturvetenskap inom Norrköpings kommun.

Nätverket riktar sig till lärare inom ämnesområdena biologi, fysik, kemi, naturkunskap och miljövetenskap på gymnasium och komvux.

Organisation

Nätverksträffar kommer att organiseras vid LiU Campus Norrköping ca två gånger per termin. Varje träff kommer att ha ett av de naturvetenskapliga ämnena i särskilt fokus. Tanken är att nätverksträffarna i viss mån ska kunna fungera som centrala ämnesgrupper. Lärare från olika skolor får då ett forum där de kan träffas och diskutera undervisningen i ett naturvetenskapligt ämne. Nätverksträffarnas anda syftar dock till att vara tvärvetenskaplig och det är meningen att man oavsett egen ämneskombination ska kunna ha utbyte av varje träff.

Tidpunkt

Meningen är att nätverksträffarna ska ske på ordinarie konferenstid, d v s torsdagseftermiddagar. Platsen kommer att vara Bomullsspinneriet vid Campus Norrköping.. Vanligen kommer en föreläsare att bjudas in, antingen en forskare från FONTD eller en extern föreläsare.

Nätverksträffarna kommer normalt att bestå av föreläsning 15.00-17.00 . Tiden mellan 14.00-15.00 blir det möjlighet att organisera ett informellt förseminarium där frågor och problem kring undervisningen av det ämne som står i fokus kan diskuteras. Önskemål om förseminarium samt diskussionspunkter för detta (t ex labbar man vill dela med sig av, avsnitt som man upptäckt att eleverna har svårigheter med etc) måste dock meddelas (per mail) i god tid innan mötet.

Vad är ämnesdidaktik?

Ämnesdidaktik behandlar undervisning och lärande av ett specifikt innehåll. Ämnesdidaktiken kan därför sägas utgöra en länk mellan pedagogik och ämnesforskning. Frågor som behandlas är t ex hur elever lär ett visst innehåll och hur man kan skapa förutsättningar för lärande av detta innehåll. Exempel på forskningsområden är hur modeller används i naturvetenskaplig undervisning, elevers attityder till och intresse för naturvetenskap, språkets betydelse för lärande av naturvetenskap, lärande genom laborativt arbete, fördelar och möjliga problem med användning av datorer i naturvetenskaplig undervisning etc.

Kontakperson

Carl-Johan Rundgren
Doktorand, kontaktperson FONTD
Tel. 011-36 33 51

NYHETER

 

Vetenskapsdagen den 3 oktober 2019 

En inspirationsdag för lärare inom fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap. 

Läs mer på: www.vetenskapsdagen.se

 

Aktivitetskalender
 

Länkar


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-12