Göm menyn

Alla våra aktiviteter i bokstavsordning. Välkommen!

Snabblänkar

B C D F H M N S Y

 

Till toppen av sidanB


Besöksdagar vid LiU

För:  Blivande studenter
Plats: Linköping/Norrköping

Vill du och din klass komma till universitetet och få en inblick i undervisning och forskning? Vi vet att många uppskattar att se studiemiljön på plats, träffa studenter och orientera sig på ”sitt” nya universitet.
Varje år ordnar vi flera besöksdagar, då du kan delta på föreläsningar, få veta hur det är att plugga på LiU och skaffa fördjupad information om utbildningarna.

Läs mer om årets besöksdagar

Till toppen av sidanC


 

CETIS - centrum för tekniken i skolan

För: Lärare och personal inom grund- och gymnasieskolan
Ämne: Teknik.

CETIS är ett nationellt resurscentrum vars huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever.

Till toppen av sidanD


Didaktiskt nätverk i naturvetenskap

För: Lärare på gymnasium och Komvux i Norrköping
Ämne: Naturvetenskap
Plats: Campus Norrköping

LiU Campus Norrköping och Norrköpings kommun har startat ett didaktiskt nätverk. Syftet är att knyta kontakter mellan lärare verksamma inom Norrköpings kommun och den nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (FONTD) vid Linköpings universitet. Det didaktiska nätverket ska utgöra en resurs för fortbildning och utveckling av ämnesundervisningen i naturvetenskap inom Norrköpings kommun.

Kontaktperson Carl-Johan Rundgren, tfn 011-363351.

Till toppen av sidanF


Till toppen av sidanH


Hemmissionering

För: Studenter vid Tekniska högskolan vid LiU
Ämne: Studier, Tekniska högskolan vid LiU

Vill du som är student på tekniska högskolan vid LiU berätta för andra om hur det är att läsa vid LiU och samtidigt hälsa på i din gamla gymnasieskola? Då ska du bli hemmissionär! Under läsåret 20/21 genomförs hemmissioneringen digitalt, vilket innebär att du håller din presentation live via t ex Teams istället för att resa hem. 

Kontaktperson Mia Gårdenstål

Till toppen av sidanM

Matematikkurs - specialisering

För: Gymnasieelever
Ämne: Matematik
Plats: Campus Norrköping

Den här kursen undervisas av universitetslärare vid LiU och är förlagd till Campus Norrköping, men den räknas som gymnasiekursen Matematik – specialisering, MATMAT00S och kan ge en halv meritpoäng. Den är speciellt avpassad både vad gäller former och innehåll för att vara en god förberedelse inför vidare studier vid tekniska högskolor. Alla gymnasieskolor i regionen är välkomna att vara med. Du som är elev och vill läsa kursen ombeds tala med din rektor som beslutar om skolan ska vara med i samarbetet med LiU. För närvarande medverkar Ebersteinska gymnasiet, Hagagymnasiet, Kunskapsgymnasiet och Realgymnasiet.

Kontaktperson: Claes Algstrom


Matteljén

För: Grundskole- och gymnasielärare
Ämne: Matematik
Plats: Linköping

Matteljén är en öppen matematikverkstad för dig som vill lära dig nya sätt att arbeta med och lära ut matematik. Syftet med Matteljén är att ge dig som lärare och lärarstudent nya verktyg snarare än att lära dig mer matematik. Därför passar Matteljén för alla, oavsett tidigare matematiska kunskaper eller inlärningsstil. Så om du vill träffa forskare, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare på ett avspänt, inspirerande och avslappnande sätt är Matteljén rätt forum för dig.

Till toppen av sidanN


Visualiseringscenter C

För: Alla
Ämne: Visualisering, datorgrafik.
Plats: Kvarteret Kopparhammaren i Norrköping.

Visualiseringscenter C i Norrköping är norra Europas största visualiseringsstudio. Centret är en mötesplats kring visualisering - ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute.

Utgångspunkten för centret är den visualiseringsforskning som bedrivs vid Linköpings universitet.

Forskningscentret är öppet för besök från allmänheten.

Till toppen av sidanS


Studiebesök

För: Lärare och elever
Ämne: Utbildning
Plats: Linköping/Norrköping

Vill du komma och se universitetet, höra på en föreläsning eller delta i en laboration och umgås med studenter? Vi kan ordna studiebesök vid Tekniska högskolan för klasser och grupper. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontaktperson: Mia Gårdenstål

NYHETER

 

Vetenskapsdagen den 7 oktober 2021 

En inspirationsdag för lärare inom fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap. 

Läs mer på: www.vetenskapsdagen.se

 

Aktivitetskalender
 

Länkar

Utbildningar vid Linköpings universitet


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-29