Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
Länk till LiTHs hemsida
LiTH - Remisser och andra dokument från TFK - Remiss inför 2018

Förslag inför 2018

X = förslaget gäller främst (inte alltid kursägare)

x = förslaget påverkar också

Klicka på kurskod/kursnamn för att se institutionens förslag (pdf) och på 'X/x' för att se nämndens kommentar/förslag.

Förutom att bevaka insända förslag rekommenderas studierektorer läsa nämndernas remisser i sin helhet, särskilt i de fall de omfattar nämndförslag som påverkar institutionen, se klickbara nämndbeteckningar nedan.

IDA            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
UTB
TDDC73 Interaktionsprogrammering
X
         
TDDC97 Programmering        
X
 
TDDD63 Perspektiv på datateknik/datavetenskap
X
         
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system
X
 
x
     
TDDD78 Objektorienterad programmering och Java
X
         
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik    
X
     
TDDD88 Logik
X
         
TDDDE10/TDDE11 Objektorienterad programmering i Java    
X
     
TDDEx0 ?????
X
         
TDDEx1 "Big data analytics"
X
         
TDDEx2, TDDEx3 Funktionell och imperativ programmering i Python
X
         
TDDEx4 Mjukvaruverifiering
X
         
TDGDx1 Användarupplevelse och interaktionsdesign
X
         
TDIUxx ????
X
x
       
TDP029 Projekt: Agil systemutveckling
X
         
TDTS08 Datorarkitektur
X
x
       
IEI            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
UTB
I - EIS
x
 
X
 
x
x
I - PL
 
 
X
 
 
 
M - KTPU
 
 
 
 
X
 
M - TEME
 
 
x
 
X
x
TEAExx Affärsrätt
x
x
X
x
X
 
TEIE17 Industriell ekonomi    
X
     
TEIM32 Industriell marknadsföring    
X
     
TETS32 Logistikanalys - verktyg och modeller    
X
 
x
 
TMIU02 Människa, teknik, organisation        
X
 
TMME14 Maskinelement, fk        
X
 
TMMIxx Mekanik fk        
X
 
TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik        
X
 
TMMVx1 Applied Computational Fluid Dynamics        
X
 
TMPI03 Projektkurs avancerad - Industriell produktion        
X
 
TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik    
X
     
TMPQU03 Offensiv kvalitetsutveckling    
X
 
x
 
TPPE16/TPMMM04 Produktionsstrategier  
x
X
 
x
 
TPPE19/TPMMM06 Analys och utveckling av produktionsverksamhet  
x
X
 
x
 
TPPE21 Produktionslogistik  
x
X
 
x
 
TPPE54 Avancerad planeringsteknik  
x
X
 
x
 
TPPE99 Simulering av produktion och logistik    
X
 
x
 
IFM            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
UTB
MSN  
X
       
Y - MNF  
X
       
Y - TMV  
X
       
TFEI02 Vågfysik - teori och tillämpningar  
X
       
TFKE52 Grundläggande kemi  
X
x
 
x
 
TFTB33 Mikrosystem och nanobiologi      
X
   
TFYAx1 Kvantdatorer
x
X
       
TFYAx2 Mekanik
X
         
TFYAxx Econophysics  
X
X
     
TFYAyy "Ingenjörens naturvetenskapliga verktyg"    
X
 
X
 
TFYAzz Fysikaliska principer inom informationsteknologi
X
         
TFYY51 Ingenjörsprojekt  
X
       
IMH            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
UTB
TVFA02 Medicinsk strålningsfysik  
X
       
IMT            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
UTB
TBMI02 Medicinsk bildanalys
x
X
       
TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen
x
X
       
TBMT18 Medicinsk teknik  
X
       
ISY            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
UTB
YD - SOC
X
X
       
TMEL53 Digitalteknik M        
X
 
TSBB06 Multidimensionell signalanalys / TSBB09 Bildsensorer
x
X
x
     
TSBB15 Datorseende
x
X
x
     
TSDT14 Signalteori
x
X
x
     
TSEA22 Digitalteknik
X
         
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer
x
X
       
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt  
x
X
     
TSEA57 Datorteknik    
X
     
TSEA82 Datorteknik
X
 
x
     
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar / TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers
x
X
       
TSEK12 Test av kretsar för analoga och blandade analoga/digitala signaler  
X
       
TSIT03 Kryptoteknik
X
x
x
     
TSKS15 Detektion och estimering av signaler  
X
       
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab  
X
X
     
TSTE24 Elektronik
X
         
TSTE86 Digitala integrerade kretsar
x
X
x
     
TSTExx Digitalt konstruktionprojekt
x
X
       
ITN            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
UTB
TNAxxx Beräkningsmetoder för teknik och naturvetenskap
X
x
x
     
TNBI65 Bygglogistik    
X
     
TNGDx1 Design 2. Design, tillämpning och kommunikation
X
         
TNGDx2 Produktion 2. Dokumentproduktion och publicering
X
         
TNIU66 Statistik och sannolikhetslära        
X
 
TNM100 Formella metoder för användarupplevelser (UX)
X
         
TNMxxx Ljudteknik
X
         
TNSL13 Planering av räddningssystem    
X
     
MAI            
INST/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
UTB
NMAA07 Matematik, fortsättningskurs      
X
   
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk
X
x
       
TANA09 Datatekniska beräkningar
X
         
TATA54 Talteori
X
x
     
x
TATA57 Transformteori  
X
       
TATA66 Fourier- och waveletanalys  
X
     
x
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system  
X
   
x
 
TATA77 Fourieranalys
x
X
     
x
TEMA            
TGTU58 Introduktion till examensarbete        
X
 
TRTE16 Grundläggande miljökemiska principer    
X
 
x
 
Övrigt/NÄMND
DM
EF
IL
KB
MD
UTB
EL - etikmoment  
X
       
IT-profiler
X
         
MFYS, MMAT - hållbar utveckling  
X
       
TPTE06 Praktik
X
         
Ansvarig: (Programnämnderna på LiTH)