Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Beviljade ansökningar om medel för pedagogisk utveckling
under 2015

Projektbeloppen nedan är angivna exklusive OH-pålägg.

Stora projekt

Litet projekt

  • Thomas Ederth, IFM
    "“Flipped classroom” i Molekylfysik. Två flugor i en smäll: anpassning av undervisningen till studenternas behov och tydliggörande av progressionen i programmet"
    80.000 kr

 

Om inget annat anges ska projekten vara avrapporterade 31 mars 2016.
Totalt söktes stöd för 8 projekt under 2015; summan av de sökta beloppen var 1.388.000 kr (exklusive OH).


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-27