Göm menyn

Införande av ett webbaserat responssystem i undervisningen
Kenneth Järrendahl, IFM

 

I detta projekt undersöktes användandet av internetbaserade responssystem, specifikt Mentimeter (www.mentimeter.com/). Ca 35 frågor skapades och användes i olika omfattning i sex olika fysikkurser under Vt2103 och Vt2014.

Vi gjorde en enkel kategorisering av vårt frågematerial:

  1. Frågor som undersökte studenternas tidigare kunskaper
  2. Frågor som användes i samband med problemlösning
  3. Frågor utformade enligt en något mer utvecklad pedagogisk idé

Både lärare och studenter var nöjda med konceptet, speciellt i början av projektet. Med tiden märktes att "nyhetens behag" började avta och att idén bakom frågornas användning blev viktigare. Frågor enligt kategori 1 och 2 fungerade bra om de togs upp vid rätt tillfälle och hade en avpassad svårighetsgrad. Dock upplevdes bästa resultatet vid frågor enligt kategori 3 där det gjorts de största pedagogiska ansträngningarna. Jämfört med kategori 1 och 2 som framförallt var enkla flervalsfrågor kunde frågorna i kategori 3 t ex jämföra två fysikaliska situationer (före/efter), sammanställa svar från olika delar av klassen eller jämföra svar på samma fråga före och efter en teorigenomgång.

Vi kan konstatera att responssystemet har fungerat mycket bra rent tekniskt och att studenterna hade god tillgång till hårdvara för att använda systemet. Det är dock viktigt att verkligen tänka igenom det pedagogiska användandet. Bäst fungerar det då responssystemet används som en integrerad del av kursernas pedagogik.

Rapport


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-21