Göm menyn

Välkommen till Tekniska högskolan vid Linköpings universitet!

Grundutbildning

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet är en av Sveriges stora tekniska högskolor. Vi kan dessutom glädja oss åt att få toppbetyg i nationella undersökningar och vet att våra studenter trivs bäst, bor bäst och rankar utbildningarnas kvalitet högst. Ett betyg som vi är stolta över.

Det finns många förklaringar, men engagerade och kompetenta lärare som själva är forskare är naturligtvis viktigt. Hos oss är utbildningarna utvecklade i nära samverkan med starka forskningsmiljöer och kvalificerade forskarskolor. Detta i kombination med ett näringslivsperspektiv gör att våra studenter investerar i kvalitetsutbildningar som håller för framtiden.

Programmen ligger antingen i Linköping eller i Norrköping. Det finns goda möjligheter att åka mellan städerna när man hittar intressanta kurser på den andra orten.

Tekniska högskolan erbjuder femton civilingenjörsprogram, varav två med internationell inriktning. Utbildningarna omfattar 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års studier. De fem högskoleingenjörsprogrammen omfattar 180 högskolepoäng och tre års studier. Det finns även tio kandidatprogram i naturvetenskap, matematik, datavetenskap, grafisk design, logistik och matematik samt fyra design- och hantverksutbildningar. Alla dessa omfattar 180 högskolepoäng. Därutöver finns ett stort antal fristående kurser i biologi, kemi, fysik och matematik, tekniskt/naturvetenskapligt basår och bastermin, två program som leder till en yrkesinriktad högskoleexamen samt drygt tjugo masterprogram med engelska eller svenska som undervisningsspråk.

 

Forskning och forskarutbildning

Forskningen vid tekniska högskolan har tyngdpunkten på traditionella tillämpade tekniska ämnen, men spänner från ren grundforskning till uppdragsforskning. Förutom de tekniska ämnena finns även framstående forskning i matematik, naturvetenskap och datavetenskap.

I skärningspunkten mellan discipliner uppstår ny kunskap i det omfattande tvärvetenskapliga samarbetet mellan fysiker, biologer, kemister, tekniker och medicinare vid Linköpings universitet. Den elektroniska näsan, den elektroniska tungan, mikrorobotar, är exempel på de många tillämpningar som kan få stor användning på så vitt skilda områden som industriproduktion, diagnostik i sjukvården, och mikrokirurgi.

Ämnena för forskarutbildningen vid tekniska högskolan spänner över allt från hållfasthetslära, medicinsk teknik och medieteknik till bildbehandling och tillämpad matematik. Genom att utveckla forskarskolor vid sidan av ämnesforskningen har LiU bidragit till att förnya svensk forskarutbildning.

Forskarskolorna drivs i samverkan mellan flera ämnen och avsikten är att bättre förbereda doktoranderna för en karriär även utanför universitetet och att uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning. Ett exempel är IMIE, International Graduate School of Management and Engineering, som kopplar samman teknik och ekonomi. Ett annat är ECSEL, som för samman datavetenskap och systemvetenskap och förenar dem med annan ingenjörsvetenskap som elektronik och mekanik.

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-30