Göm menyn

Prefekter och huvudstudierektorer

Den här sidans information har flyttats till vårt LiU-gemensamma intranät som du hittar här: 

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/fakultet-tekfak-prefekter-och-huvudstudierektorer-vid-tekniska-fakulteten.aspx


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-20