Göm menyn

Remisser inför 2019

För MD-nämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Utbildningsledare
Lennart Hågeryd
lennart.hageryd@liu.se

Anders Ekinge

anders.ekinge@liu.se

Nämndordförande
Johan Ölvander
johan.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Gunilla Holmstedt
gunilla.holmstedt@liu.se

Studievägledare M, DPU, Carl Malmsten
Karin Björsten
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare BI, MEC, SUS, AER, DES
Marie Carlsson
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare MI, EMM
Lena-Lotta Kjellberg
studievagledare.md@liu.se

Kommunikatör
Mattias Björkman
mattias.bjorkman@liu.se

 

Programsidor för studenter

Byggnadsteknik
Design och produktutveckling
Energi, miljö, management
Maskinteknik (civilingenjör)
Maskinteknik (högskoleingenjör)
Möbeldesign
Möbelkonservering
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering
 

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinfo
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 30 08:37:14 CEST 2018