Göm menyn

Generella beslut för M, DPU och EMM samt masterutbildningar inom MD-nämnden

 

  Beslutas bevilja dispens för att få påbörja examensarbete på civilingenjörsprogrammen, om en kurs i åk 1-3 inte är avklarad och den inte är relevant för examensarbetet. MD-VA 12/03.11
  Beslutas att krav på inriktning får ersättas av uppfylld Maskinteknisk breddning för civilingenjörsexamen i Maskinteknik. MD-VA 08/05.7
  Beslutas att de huvudämnen som finns för examensarbete inom civilingenjörsutbildningarna på M, även ska gälla för teknisk magisterexamen i maskinteknik. UNMP-VA 05/02.1
  Beslutas att för antagna studenter på M-programmet ht-04 och tidigare likställs maskinteknisk breddning med uppfylld inriktning. MD-VA 08/08.6
  Beslutas att Sustainable Development in the Global Context, 15 hp, får ingå som valfri kurs i masterexamen Energy and Environmental Engineering. Kraven för masterexamen måste dock uppfyllas. OBS! Kursen är ej A-klassad. MD-VA 10/02
MEC TMKT79 Kollaborativ multidisiplinär designoptimering får ingå I masterexamen på MEC som valfri kurs. MD-VA 16/12

MEC

ENV

Följande kurser får räknas in som valfria kurser i examen på masterprogrammen Mechanical Engineering och Energy and Environmental Engineering:

TMMV01 Aeorodynamics, 6hp
TMMS10 Fluid systems and Transmissions, 6hp
TMPM01 Projektkurs, 12hp
TMAL58 Advanced course in aircraft design, 6hp
TMMV54 Computational Heat Transfer, 6hp
TMQU07 Strategic Quality Management, 6hp
MD-VA 10/12.8

MEC

ENV

TMMV08 Computational Fluid Mechanics,
TMMI37 FEM och
TMES12 Energy Systems
kan ingå som valfria kurser i Mechanical Engineering och Energy and Environmental Engineering. MD-VA 11/01.2
ENV     Beslutas att TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära kan, tillsammans med TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, ersätta två av de obligatoriska kurserna 2vt1 och 2tv2 (TKMJ10, TMES17, TKMJ29, TMES21, TMQU04) på Energy and Environmental Engineering. MD-VA 15/01.10
MEC

Beslutas att kursen TMKT78 Product Development kan tillgodoräknas mot TMMI10 Konstruktionsmetodik samt TMHL63 kan tillgodoräknas mot TMMI37 Finita elementmetoden för studenter på mastersprogrammet i Mechanical Engineering och som har dessa kurser i sin högskoleingenjörs-examen i maskinteknik. MD-VA 15/13

DPU   Beslutas att 36 hp i profilen för civilingenjörsprogrammet i Design- och produktutveckling godkänns för de som påbörjade masterprofilen 2015. MD-VA 15/16.12
MEC & AER Beslut för masterprogrammen AER och MEC. Studenter som last TMMI37 Finita elementmetoden i sin högskoleingenjörsexamen, behöver inte läsa TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik och kan välja en annan maskinteknisk kurs på engelska. MD-VA 16/17.4
ETE309 Beslutas att ETE309 Energy Trading kan ingå som valfri kurs i examen på mastersprogrammet Energy & Environmental Engineering. MD-VA 08/09.6
TAMS11

TAMS11 Sannolikhetslära & statistik gk får ersättas med TAMS15 Matematisk statistik gk. MD-VA 07/08.9

Beslutas att TAMS11 Sannolikhetslära och statistik får ersättas med TAMS28 Matematisk statistik. MD-VA 11/07.6

TAOP07
TAOP10
Beslutas att TAOP07 Optimeringslära gk får ersätta TAOP10 Linjär och ickelinjär optimering i examen på Maskinteknik. UNMP-VA 06/12.5
TAOP10 TAOP10 Linjär & ickelinjär optimering får ersättas med TAOP14, TAOP07 eller TAOP08 Optimeringslära gk. Detta gäller för M-studenter. MD-VA 07/08.9
TAOP23 Beslutas att TAOP23 Optimeringslära får ersättas med TAOP88 Optimering för ingenjörer, för studenterna på M- EMM- och DPU programmen. MD-VA 12/10.1
TATM72 Beslutas att TATM72 Analys A får ersättas med ETE221 Envariabelanalys. UNMP-VA 04/08.6
TATM72
TATM73
TMEL05
* TATM72 Analys A och TATM73 Analys B tillgodoräknas mot TATM61 Analys.
* TMEL05 Elektroteknik klassas som elektroteknik.
* TMEL05 Elektroteknik inräknas i breddningen.
* Ämnesområdet kvalitetsteknik klassas som maskinteknik.
UNMP-VA 05/08.3
TDDA47 Beslutas att TDDA47 Realtids- och processprogrammering är en valfri kurs för Mekatronik-inriktningen. UNMP-VA 04/09.5
TEIE61 TEIE19 Beslutas att TEIE61 Industriell organisation gk och TEIE19 Industriell organisation får ersätta varandra i examen för M, EMM och DPU. MD-VA 12/14.1
TEIE65 Beslutas att få räkna inTEIE65 Elektronisk handel och affärsutveckling med 3 poäng i sin examen på M. UNMP-VA 03/01.4
TGTU00 Dispens ges för TGTU00 Datorkörkort. Gäller för alla M-studenter. UNMP-VA 06/05.11
TGTU60 TGTU60 Informationssökning får ingå i examen som valbar kurs för studenter på M-programmet. MD-VA 07/13.6
TMHL07 Beslutas att TMHL07 Hållfasthetslära gk kan ersättas av TMHL02 Hållfasthetslära - Enkla bärverk plus TMHL09 Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder. Båda kurserna ska vara lästa. UNMP-VA 06/08.4
TMHL07
TMHL02
TMHL08
TMHL09
TMHL07 Hållfasthetslära gk får ersättas med TMHL02 Hållfasthetslära - enkla bärverk. TMHL08 Hållfasthetslära, Finita Elementmetoden får ersättas med TMHL09 Hållfasthetslära, Dimensioneringsmetoder. UNMP-VA 05/11.2
TMHL07 TMHL07 Hållfasthetslära gk kan ersättas av TMHL02 Hållfasthetslära - Enkla bärverk plus TMHL09 Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder. Båda kurserna ska vara lästa. UNMP-VA 06/08.4
TMHL08 Beslutas att TMHL08 FEM får ersättas med TMHL03 Lätta konstruktioner. Gäller för studenter antagna före 2005. UNMP-VA 06/04.7
TMHL09 - TMHL24 Beslutas att TMHL09 Hållfasthetslära får ersättas av TMHL24 Hållfasthetslära - dimensioneringsmetoder. Del av kurs tillgodoräknas av examinator.
TMHL14 Beslutas att TMHL14 Hållfasthetslära gk får ersättas med TMHL07 Hållfasthetslära gk i examen för Design- och produktutveckling. MD-VA 11/06.2
TMHL41 Beslutas att TMHL41 Kontinumsmekanik får ingå som valbar kurs i examen Mechanical Engineering. MD-VA 09/03.6
TMIA31 Beslutas att TMIA31 Ergonomidesign får ersättas av valfri kurs. UNMP-VA 06/04.10
TMKT08 Dispens ges för TMKT08 Maskindynamik, som får ersättas med annan valfri kurs på programmet. UNMP-VA 05/10.2
TMKT12 Beslutas få ersätta TMKT12 med TMKT11 i specialiseringen konstruktionsteknik och produktutveckling. UNMP-VA 02/18.4
TMKT47 Beslutas att TMKT47 Konstruktionsmetodik och analys får ersättas med TMPS18 Konstruktionsmetodik. MD-VA 11/07.5
TMKT68 Beslutas att TMKT68 Integrerad Produktutveckling kan tillgodoräknas som TQMT11 Examensarbete vid ansökan om kandidatexamen. MD-VA 10/07.4
TMME02 TMME02 Mekanik M kan ersättas med TMME60 Mekanik A och TMME61 Mekanik. UNMP-VA 03/13.3
TMME26   Beslutas att tentamen i TMME26 Mekanik-Dynamik får ersätta tentamen i TMME08 Partikeldynamik.
TMME60
TMME61
TMME07
TMME08
TMME09
TMME60 Mekanik A kan ersättas av TMME07 Mekanik - statik och TMME08 Mekanik - partikeldynamik.

TMME61 Mekanik B kan ersättas med TMME09 Mekanik - stelkroppsdynamik. UNMP-VA 06/01.11
TMMS09 Beslutas att på M-programmet får TMMS09 Strömningslära räknas till maskinteknisk breddning även för studenter antagna ht-05. MD-VA 08/11.4
TPPE13 Beslutas att TPPE13 Produktionsekonomi får räknas som maskinteknisk breddning. MD-VA 09/04.6
TPTE06 Beslutas att TPTE06 Praktik, 6 hp får räknas in som valbar kurs i civilingenjörsexamen på Maskinteknik, Design- och produktutveckling, Energi-Miljö-Management samt på högskoleingenjör i Maskinteknik. MD-VA 11/06.3
TSRT15 Beslutas att TSRT19 Reglerteknik I får ersätta TSRT15 Reglerteknik M, för studenterna på M-programmet. MD-VA 11/02.5
   
   

 


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 10 11:57:57 CEST 2018