Göm menyn

Studentsidor för Teknisk biologi, 300 hp

Välkommen till programsidorna för Teknisk biologi. Informationen är främst till för nuvarande studenter. Det mesta som rör programmet och studierna går att finna i studiehandboken. Är något oklart ska du inte tveka att kontakta studievägledningen eller utbildningledaren.

Utbildningsledare: Kia Ölvander (kia.olvander@liu.se)

Till utbildnings- och programplan för Teknisk biologi.

Kurser

Information om programmets kurser finns på studieinformationssidan.

Individuella förändringar

Programmets innehåll fastställs av utbildningsnämnden. Vill du förändra innehållet för egen del och vara säker på att kunna ta ut din planerade examen måste du ansöka om detta hos utbildningsnämnden.  Sådana ärenden behandlas av nämndens verställande avdelning (VA), som sammanträder varannan eller var tredje vecka. Läs gällande generella beslut för byte av kurser mm

Använd blanketten Allmän ansökan om du exempelvis vill:

  • ersätta en obligatorisk kurs med någon annan liknande kurs
  • räkna in en kurs som valfri i examen som inte finns med i läro- och timplanen
  • ansöka om individuell inriktning i examen, ange vilka kurser som utgör profilen
  • göra examensarbete inom ett ämnesområde som inte är omnämnt i utbildningsplanen
  • göra exjobb med examinator som ej är anställd på Linköpings universitet

Vänd dig till studievägledare eller utbildningsledare om du vill veta mer.

Vill du läsa Teknisk biologi?

Läs mer om Teknisk biologi på utbildningswebben


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 11 13:51:07 CET 2018