Göm menyn

Utlandsstudier

Att studera utomlands är spännande och blir något positivt i CV:t. Det finns många sätt att åka utomlands för att studera. Du kan åka som freemover eller genom något avtal som LiU har med universitet utomlands.  Väljer du freemover måste du sköta allting själv. Väljer du att studera via i ett utbytesavtal får du viss hjälp av LiU, framför allt LiTH International eftersom du är student på Tekniska högskolan. I korthet gäller följande

När ska man söka?

STUDIER UTANFÖR EUROPA
Intresseanmälan i början-mitten av november.

STUDIER I EUROPA INKLUSIVE NORDEN
Intresseanmälan i början-mitten av november.

Krav på uppnådda studieresultat

För att studera inom ramen för ett utbytesavtal gäller

  • Ut i åk 3 – alla obligatoriska kurser i åk 1 godkända
  • Ut i åk 4 – alla obligatoriska kurser i åk 1+2 godkända

Vill du veta mer?

Kontakta gärna KB-nämndens utbildningsledare Kia Ölvander eller LiTH International för att få veta mer om lämpliga universitet med mera.

Läs mer allmän information om utlandsstudier

Tillgodoräknanden vid utlandsstudier


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 11 13:50:48 CET 2018