Göm menyn

Civilingenjörsexamen, 300 hp

För att få en civilingenjörsexamen ska du ha följt programplanen för programmet, ha avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 300 högskolepoäng.

De två avslutande åren på en civilingenjörsutbildning ska följa kraven för en masterexamen. I examen ska en inriktning och ett examensarbete ingå under de två avslutande åren. Båda ska vara genomförda med godkända resultat. 

Angående obligatoriska kurser

  • Programnämnden har beslutat att vissa obligatoriska kurser får bytas mot andra kurser som anses likvärdiga. Vilka kurser det berör kan du läsa i generella beslut.
  • Om du önskar byta ut en obligatorisk kurs som inte finns med bland de generella besluten ska ett beslut fattas av programnämnden specifikt för ditt ärende.

Civilingenjör enligt äldre studieordning

För att få en civilingenjörsexamen enligt det gamla systemet ska du ha följt programplanen för programmet, avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 180 poäng. I examen ska även en profil och ett examensarbete ingå, och ska vara genomförda med godkända resultat.

Angående obligatoriska kurser

  • Programnämnden har beslutat att vissa obligatoriska kurser får bytas mot andra kurser som anses likvärdiga. Vilka kurser det berör finns under länken generella beslut.
  • Om du önskar byta ut en obligatorisk kurs som inte finns med bland de generella besluten ska ett beslut fattas av programnämnden specifikt för ditt ärende.

Ta ut examen

Läs mer om det praktiska pappersarbetet

KB-nämndens generella beslut


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 11 13:50:48 CET 2018