Göm menyn

Öppen ingång - två tänkbara examen

Inför årskurs 2 väljer du om du ska inrikta dig mot en kandidatexamen eller en civilingengörsexamen. Nedan finns information om vad som krävs för de olika examina. Kandidatexamen som ges av programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB) på LiTH kan fås inom följande områden: 

 • Naturvetenskaplig kandidatexamen inom huvudområde biologi, kemi eller kemisk biologi
 • Teknologie kandidatexamen inom huvudområde kemiteknik, kemisk biologi, teknisk biologi eller teknik

Kandidatexamen

Civilingenjörsexamen

Kandidatexamen, 180 hp

För att få en kandidatexamen enligt det nya systemet ska du ha följt programplanen för programmet, ha avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 180 hp. Av dessa ska

Minst 90 hp vara inom huvudområdet för din utbildning, nivå G1 och G2, varav

 • minst 15 hp av dessa ska vara på G2 nivå samt
 • minst 15 hp av dessa ska vara självständigt arbete (kandidatarbete) på G2

För teknologie kandidatexamen krävs minst 20 hp matematik

Civilingenjörer som vill ta ut kandidatexamen: Om du som civilingenjörer vill ta ut en kandidatexamen ska du följa utbildningsplanen för civilingenjörsprogrammet under de fem första terminerna. I termin 6 byter du ut några av de obligatoriska kurserna mot ett kandidatarbete (självständigt arbete), vilka kurser du får byta ut beslutas av utbildningsnämnden. Du kan också välja att läsa termin 1-6 enligt programplanen för civilingenjörsprogrammet och göra det självständiga arbetet i termin 7.

Kandidatexamen enligt äldre studieordning

För att få en kandidatexamen enligt det gamla systemet ska du ha följt programplanen för programmet, ha avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 120 p. Av dessa ska

Minst 60 p vara inom området för din utbildning, varav

 • minst 20 p av dessa ska vara på A-nivå
 • minst 20 p av dessa ska vara på B-nivå
 • minst 20 p av dessa ska vara på C-nivå
 • minst 10 p ska vara kandidatarbete på C-nivå inom området för din utbildning

För teknologie kandidatexamen krävs

 • Minst 20 p i matematik inom civilingenjörs- och/eller högskoleingenjörsprogram vid LiTH eller motsvarande.
 • Minst 30 p i kurser motsvarande civilingenjörs- och/eller högskoleingenjörsprogram och/eller fristående kurser vid Linköpings Tekniska Högskola, samt ett examensarbete om minst 10 p examinerat vid Linköpings Tekniska Högskola.

Notera:

 • Ditt kandidatarbete på 10 p räknas till de 20 p du ska läsa på C-nivå
 • Om du läser fler poäng än 20 p på C-nivå kan dessa räknas som A eller B poäng. På samma sätt kan B poäng räknas som A poäng.

Ta ut examen

Läs mer om det praktiska pappersarbetet

Civilingenjörsexamen, 300 hp

För att få en civilingenjörsexamen ska du ha följt programplanen för programmet, ha avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 300 högskolepoäng.

De två avslutande åren på en civilingenjörsutbildning ska följa kraven för en masterexamen. I examen ska en inriktning och ett examensarbete ingå under de två avslutande åren. Båda ska vara genomförda med godkända resultat. 

Angående obligatoriska kurser

 • Programnämnden har beslutat att vissa obligatoriska kurser får bytas mot andra kurser som anses likvärdiga. Vilka kurser det berör kan du läsa i generella beslut.
 • Om du önskar byta ut en obligatorisk kurs som inte finns med bland de generella besluten ska ett beslut fattas av programnämnden specifikt för ditt ärende.

Civilingenjör enligt äldre studieordning

För att få en civilingenjörsexamen enligt det gamla systemet ska du ha följt programplanen för programmet, avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 180 poäng. I examen ska även en profil och ett examensarbete ingå, och ska vara genomförda med godkända resultat.

Angående obligatoriska kurser

 • Programnämnden har beslutat att vissa obligatoriska kurser får bytas mot andra kurser som anses likvärdiga. Vilka kurser det berör finns under länken generella beslut.
 • Om du önskar byta ut en obligatorisk kurs som inte finns med bland de generella besluten ska ett beslut fattas av programnämnden specifikt för ditt ärende.

Ta ut examen

Läs mer om det praktiska pappersarbetet

KB-nämndens generella beslut


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 10 11:22:01 CEST 2018