Göm menyn

Högskoleingenjörsexamen, 180 hp

För att få en högskoleingenjörsexamen enligt det nya systemet ska du ha följt programplanen för programmet, avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 180 högskolepoäng. Av dessa ska minst 90 hp vara inom en inriktning alternativt inom ett huvudområde för din utbildning. Kraven för högskoleingenjörexamen måste även uppfylla kraven för teknologie kandidatexamen.

Angående obligatoriska kurser

  • Programnämnden har beslutat att vissa obligatoriska kurser får bytas mot andra kurser som anses likvärdiga. Vilka kurser det berör ser du i dokumentet generella beslut.
  • Om du önskar byta ut en obligatorisk kurs som inte finns med bland de generella besluten ska ett beslut fattas av programnämnden specifikt för ditt ärende.

Högskoleingenjör enligt äldre studieordning

För att få en högskoleingenjörsexamen enligt det gamla systemet ska du ha följt programplanen för programmet, avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 120 poäng. Av dessa ska minst 60 p vara inom en inriktning alternativt inom huvudområdet för din utbildning. Kraven för högskoleingenjörexamen måste även uppfylla kraven för teknologie kandidatexamen.

Angående obligatoriska kurser

  • Programnämnden har beslutat att vissa obligatoriska kurser får bytas mot andra kurser som anses likvärdiga. Vilka kurser hittar du i dokumentet generella beslut.
  • Om du önskar byta ut en obligatorisk kurs som inte finns med bland de generella besluten ska ett beslut fattas av programnämnden specifikt för ditt ärende. 

Ta ut examen

Läs mer om det praktiska pappersarbetet


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jul 11 08:52:26 CEST 2018