Göm menyn

Tillgodoräknanden vid utlandsstudier

Tillgodoräknande görs i samråd med utbildningsledare. Beställ tid hos Kia Ölvander som är din utbildningsledare. Kia finns på Tekniska fakultetskansliet i hus Origo nära korridoren där studievägledarna finns. Tillgodoräknandet görs endast i undantagsfall enbart genom epostkontakt.

För att underlätta tillgodoräknanden och möjliggöra en snabb hantering ska du ansöka om tillgodoräknande hos utbildningsledaren/handläggare enligt nedanstående:

 1. Inom ERASMUS är nu den vanliga ordningen att universiteten anger poäng i ECTS, begär därför att få ditt betyg med ECTS-poäng tydligt utskrivna.
 2. Om ECTS inte är relevant (t.ex. vid studier utanför Europa) ska du kunna hänvisa till webbsida eller officiellt dokument där det framgår vilket betygs- och poängsystem som gäller. Det måste t.ex. framgå hur många ”lokala Credits” som motsvarar ett års heltidsstudier.
 3. Om möjligt bör du kontrollera ditt betyg innan du lämnar universitetet. Det är ibland mycket svårt att få rättelser på distans. Det kan också ta lång tid att få betyget hemskickat. Med hänvisning till detta är det därmed bra om du har möjlighet att få med dig ditt betyg hem direkt.
 4. Grundregeln är att du ska kunna visa upp originalbetyg, i undantagsfall kan vidimerade kopior godtas. Observera att betyg där det bara står ”Deltagit” inte godtas. Det måste framgå att man är godkänd i examination (som på sedvanligt sätt inte bara behöver vara tentamina, det kan också vara laborationskurs, inlämningsuppgifter etc.).
 5. Beskriv dina kurser innehållsmässigt (ifylles på blankett i PDF, se nedan).
 6. För utbildningsprogram som har profiler/inriktningar ska ett utlåtande från profilansvarig bifogas för kurser som ska ingå i profilen (går bra med e-post).
 7. Sammanfatta de kurser du har läst utomlands samt notera om du vill ersätta någon kurs vid LiU (ifylles på blankett i PDF, se nedan).

Notera att din redogörelse av kurserna (men med dina personuppgifter borttagna) kommer att användas för att förbättra informationen för andra studenter som planerar att resa ut.

Öppna blanketten genom att klicka på länken nedan och fyll i. Spara ned en kopia av blanketten. Vid behov behöver blanketten skrivas ut och kompletteras manuellt.

Skicka de ifyllda blanketterna till tillgodorakning@lith.liu.se före ert möte. Skriv ditt programnamn samt för- och efternamn som ämne.

Kurser på avancerad nivå och profilkurser

 • Vill du ha kurser klassade på avancerad nivå krävs underlag för denna bedömning:
 1. Du kan ha intyg med från det utländska universitetet att kursen är på avancerad nivå.
 2. Visa att kursen ingår i ett masterprogram och har bachelorutbildning som förkunskap.
 3. Be profilansvarig att bedöma kursen och att den motsvarar en av profilens kurser som är på avancerad nivå. Be profilansvarig skicka meddelande till utbildningsledaren (Kia Ölvander).
 4. Inhämta studierektors bedömning från relevant område och skicka till utbildningsledaren (Kia Ölvander).
 • Vill du ha din kurs som profilkurs, ta kontakt med profilansvarig för bedömning och be profilansvarig skicka meddelande till utbildningsledaren (Kia Ölvander).

 


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jul 11 08:19:05 CEST 2018