Göm menyn

Kandidatexamen, 180 hp

För att få en kandidatexamen enligt det nya systemet ska du ha följt programplanen för programmet, ha avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 180 hp. Av dessa ska

Minst 90 hp vara inom huvudområdet för din utbildning, nivå G1 och G2, varav

  • minst 15 hp av dessa ska vara på G2 nivå samt
  • minst 15 hp av dessa ska vara självständigt arbete (kandidatarbete) på G2

För teknologie kandidatexamen krävs minst 20 hp matematik

Civilingenjörer som vill ta ut kandidatexamen: Om du som civilingenjörer vill ta ut en kandidatexamen ska du följa utbildningsplanen för civilingenjörsprogrammet under de fem första terminerna. I termin 6 byter du ut några av de obligatoriska kurserna mot ett kandidatarbete (självständigt arbete), vilka kurser du får byta ut beslutas av utbildningsnämnden. Du kan också välja att läsa termin 1-6 enligt programplanen för civilingenjörsprogrammet och göra det självständiga arbetet i termin 7.

Kandidatexamen enligt äldre studieordning

För att få en kandidatexamen enligt det gamla systemet ska du ha följt programplanen för programmet, ha avslutat alla obligatoriska kurser samt uppnått poängkravet på 120 p. Av dessa ska

Minst 60 p vara inom området för din utbildning, varav

  • minst 20 p av dessa ska vara på A-nivå
  • minst 20 p av dessa ska vara på B-nivå
  • minst 20 p av dessa ska vara på C-nivå
  • minst 10 p ska vara kandidatarbete på C-nivå inom området för din utbildning

För teknologie kandidatexamen krävs

  • Minst 20 p i matematik inom civilingenjörs- och/eller högskoleingenjörsprogram vid LiTH eller motsvarande.
  • Minst 30 p i kurser motsvarande civilingenjörs- och/eller högskoleingenjörsprogram och/eller fristående kurser vid Linköpings Tekniska Högskola, samt ett examensarbete om minst 10 p examinerat vid Linköpings Tekniska Högskola.

Notera:

  • Ditt kandidatarbete på 10 p räknas till de 20 p du ska läsa på C-nivå
  • Om du läser fler poäng än 20 p på C-nivå kan dessa räknas som A eller B poäng. På samma sätt kan B poäng räknas som A poäng.

Ta ut examen

Läs mer om det praktiska pappersarbetet


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jul 11 08:19:05 CEST 2018