Göm menyn

IL-nämndens utbildningar

Nämnden ansvarar för följande utbildningar på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Kandidatutbildningar

 • Flygtransport och logistik
 • Samhällets logistik

Civilingenjörsutbildningar

 • Industriell ekonomi
 • Industriell ekonomi - internationell
 • Kommunikation, transport och samhälle

Påbyggnadsutbildningar

 • Intelligent Transport Systems and Logistics
 • Industrial Engineering and Management

Förutbildningar

 • Asienkunskap

Utbildningar där nyantagning inte sker

 • Industriell ekonomi (kandidat)
 • Flygtrafik och logistik (kandidat)
 • Intelligent Transport Systems (magister)
 • Manufacturing Management (magister)
 • Logistik (påbyggnad/master)
 • Management of Innovation and Product Development (påbyggnad/master)
 • Manufacturing Management (påbyggnad/master)
 • Intelligent Transport Systems (påbyggnad/master)

Kontakt

Utbildningsledare
Karin Karltorp
karin.karltorp@liu.se

Nämndordförande
Mathias Henningsson
mathias.henningsson@liu.se

Nämndsamordnare
Helene Holmberg
helene.holmberg@liu.se

Studievägledare
Lena Wallman och Susann Årnfelt (I, Ii, IND)

Marie Carlsson
(KTS, SL, FTL, TSL)

studievagledare.il@liu.se

 

Programsidor För studenter

I och Ii 
KTS
FTL
SL

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinfo
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: helene.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 30 08:37:14 CEST 2018