Göm menyn

Registrering i studentportalen när du är utomlands

Det är mycket viktigt att du terminsregistrerar dig i studentportalen för att kunna visa att du är student vid Linköpings universitet och för att din LiU-försäkring ska gälla!

Nominerade studenter

 • Terminsregistrering på programmet i Studentportalen vid terminsstart
 • Ingen registrering på kurser görs

Freemovers

 1. Anmäl studieuppehåll i Studentportalen under sommaren
 2. Gör omregistrering på föregående termin vid terminsstart

Problem med registrering?

Kursanmälan till den termin du kommer tillbaka till LiU

 • Du ska inte anmäla dig till kurser som ges den/de termin/er du är utomlands
 • Inför den termin du kommer tillbaka till LiU gör du kursval upp till 38 hp via Studentportalen som vanligt
 • Fel vid anmälan? Kontakta val@tfk.liu.se
 • Mer information under kursanmälan www.lith.liu.se/val

Utomlands bara höstterminen

 • Anmäl dig 1-10 oktober till kurser på vårterminen i Studentportalen (gäller alla)

Utomlands hela läsåret

 • Nominerad: Anmäl dig 1-10 april till kurser på höstterminen i Studentportalen
 • Freemover: Anmäl dig 1-10 april till kurser på höstterminen via mail till studievägledare – uppge personuppgifter, kurskod, kursnamn, nivå på kurs, period, antal hp (max 38 hp totalt)

Utomlands bara vårterminen

 • Anmäl dig 1-10 april till kurser på höstterminen i Studentportalen (gäller alla)

Uppflyttning när du kommer tillbaka till LiU

Krav för uppflyttning till termin 7 är ≥150 hp avslutade kurser från termin 1-6

Nominerade

 • Uppflyttning för nominerade studenter sker automatiskt
 • Glöm inte göra kursval annars är uppflyttning inte möjlig

Freemovers

 • Ansök om tillgodoräkning hos utbildningsledare så snart som möjligt efter avslutad termin utomlands
 • <150 hp eller problem med uppflyttning? Studieplanering/kontakt med studievägledare!

Sidansvarig: karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 25 13:23:48 CET 2018