Göm menyn

Stipendier och bidrag för I och Ii studenter

Stipendium Tekn Dr Erik Johnsson från Atlas Copco

Atlas Copco instiftade Teknologie Doktor Erik Johnssons stipendiefond 1976. Erik Johnsson var företagets koncernchef mellan 1970 och 1975. Syftet med stipendiefonden var, och är, att lämna bidrag till studerande vid Linköpings universitet som har en teknisk-ekonomisk ämnesinriktning och som har för avsikt att studera utomlands eller skriva examensarbete i utländsk industri kommande år. I ett senare skede har fondens styrelse också beslutat att även post doc-stipendier kan delas ut. Läs Atlas Copcos beskrivning här.

 

Stipendiefonden har styrelsemöte i slutet av april då man beslutar vilka som får stipendiet. Räkna med ett besked första veckan i maj.

 

Den 8 maj är det också studiebesök för årets stipendiater på Epiroc (ett företag avknoppat från Atlas Copco) i Örebro där samtliga stipendiater förväntas närvara.

 

Stipendiater ska skicka in antagningsbesked från det utländska lärosätet till ansokningarILnamnden@liu.se SÅ SNART DU FÅTT DET. Vi vet att det ibland dröjer till långt in i sommaren.

 

 

Ansökningsperioden för 2018 har passerats. Deadline för ansökan var 9 mars 2018.

 

Resebidrag för att läsa språkkurs

IL-nämnden har under tidigare år haft möjlighet att ge ett resebidrag för språkstudier under sommaren för studenter på Ii och Asienkunskap. Den möjligheten finns tyvärr inte längre. Eventuellt kan det komma att ersättas av ett bidrag från LiTH, men det är inte bestämt och ingen ytterligare information finns för närvarande.


Sidansvarig: karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 21 15:43:16 CET 2018