Göm menyn

Extra kurser inom Industriell ekonomi

För den särskilt intresserade studenten finns möjlighet att läsa extra kurser i industriell ekonomi för att ta ut en masterexamen i industriell ekonomi utöver sin civilingenjörsexamen från KTS (normalt sett är kombinationen civilingenjörsexamen från KTS + masterexamen i transportsystem). Kontakta alltid studievägledare för hjälp med planering av detta!

Notera att KTS-studenter ändå alltid måste följa en av följande masterprofiler i årskurs 4-5:

 • Kvantitativ logistik
 • Trafikinformatik
 • Data- och telekommunikation

Det finns även möjlighet att läsa någon enstaka kurs inom industriell ekonomi av rent intresse.

Masterexamen i Industriell ekonomi

Nedanstående kurspaket krävs för att få göra examensarbete inom Logistik. Dessa kurser leder till en masterexamen i huvudområde Industriell ekonomi. Notera att beslut av studievägledare krävs för att kurserna ska kunna ingå i civilingenjörsexamen från KTS också.

 • TNK114 Logistik i försörjningskedjor (alternativt TETS27 Supply Chain Logistics)
 • TETS57 Logistikanalys
 • Minst en av följande tre kurser:
  • TETS23 Inköp
  • TETS36 Hållbara logistiksystem
  • TETS31 Logistikstrategier
 • TETS38 Logistikprojekt

Breddningskurser

Även om man inte siktar på en masterexamen i Industriell ekonomi kan någon/några av nedanstående kurser i huvudområdet läsas som allmänna breddningskurser.

 • TDEI19 Ekonomisk styrning
 • TETS23 Inköp
 • TETS27 Supply Chain Logistics (får ej ingår i examen samtidigt som TNK114)
 • TETS31 Logistikstrategier
 • TETS36 Hållbara logistiksystem
 • TETS57 Logistikanalys
 • TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling (nivå G2)
 • TPPE13 Produktionsekonomi (nivå G2)

Sidansvarig: karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 10 11:22:35 CEST 2018