Göm menyn

Generella beslut, IL-nämnden

Generella beslut underlättar för dig som student att veta vad du kan läsa för kurser utan att behöva söka särskilt om detta. Obs! Listorna gör inga anspråk på att vara fullständiga.

Viss språklig redigering av texten kan ha gjorts. Vid tveksamhet om beslutets innehåll gäller protokollets text.

Hittar du någon kurs som du gärna vill läsa men som inte finns med i listorna, kan du ansöka om att ta med den i din examen. Dessa ansökningar behandlas i VA, som sammanträder ca var 14:e dag under terminstid.

Vill du veta mer ska du kontakta studievägledningen.

Generella beslut som fattats av programnämnden under 2015

 • TMKM12 Konstruktionsmaterial 6hp får ersätta TMKM86 Konstruktionsmaterial 6hp i en examen från civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi 6CIII och civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi internationell 6CIEI. Beslutet gäller retroaktivt. (PILP-VA 15-16 2015-10-21)
 • TPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi, 6 hp får ersätta TPPE13, Produktionsekonomi, 6 hp för I och Ii. Beslutet gäller retroaktivt (PILP-VA 15-2 2015-01-26)

Generella beslut som fattats av programnämnden under 2014

 • ETE325 Linjär algebra 8 hp får ersätta TATA31 Linjär algebra 8 hp i examen från Industriell ekonomi och Industriell ekonomi internationell. Beslutet gäller retroaktivt (PILP-VA 14-13 2014-08-26)
 • TSRT04 Introduktionskurs i Matlab, 2 hp får ersätta TSKS08 Introduktionskurs i Matlab, 2 hp i examen från Industriell ekonomi och Industriell ekonomi internationell. Beslutet gäller retroaktivt (PILP-VA 14-13 2014-08-26)
 • TPPE08, Produktionsekonomi, får ersätta TPPE13, Produktionsekonomi, i examen från Industriell ekonomi. (PILP-VA 14-11 2014-06-05)
 • TMEL53, Digitalteknik M, och TSEA51, Digitalteknik, kan ersätta varandra i examen på I och Ii. (PILP-VA 14-7 2014-04-11)
 • TSEA57, Datorteknik, kan ersätta TSEA82, Datorteknik, i examen på I och Ii. (PILP-VA 14-7 2014-04-11)
 • Utbildningsplanen för I och Ii ändras. Meningen ”För inriktningen Datateknik gäller dessutom att en av kurserna som markeras med o/v i programplanen för inriktningen skall ingå i examen.” beslutas strykas. Beslutet gäller retroaktivt. (PILP-VA 14-2 2014-01-31)

Generella beslut som fattats av programnämnden under 2013

 • TDDD12, Databasteknik, och TDDD81, Databasteknik för kandidatprojekt, får ersätta varandra. (PILP-VA 13-16 2013-10-21)
 • Studenter som tillhör kull 2010 får räkna med följande kurser i sin maskintekniska inriktning: TMES09, TMES25, TMMV54, TKMJ10, TMES17, TMMV08, TMMS09, TMMV07, TKMJ31, TMES27, TKMJ32, TMES22. (PILP-VA 13-15 2013-10-07)
 • TNK052, Intelligent Transport Systems, får ersättas av TNK106, Positioneringssystem, på KTS. (PILP-VA 13-15 2013-10-07)
 • TNK107, Tillämpad GIS-analys, får ersättas av TNK090, Köteori, på KTS. Beslutet gäller retroaktivt. (PILP-VA 13-15 2013-10-07)
 • TSEA51, Digitalteknik, får ersättas av TMEL53, Digitalteknik M, på I och Ii. Gäller retroaktivt. (PILP-VA 13-15 2013-10-07)
 • TMEL53, Digitalteknik M, får ersättas av TSEA51, Digitalteknik, på I och Ii. Gäller retroaktivt. (PILP-VA 13-15 2013-10-07)
 • TPPE13, Produktionsekonomi, får ersättas av TPPE08, Produktionsekonomi, på I och Ii. Beslutet gäller retroaktivt. (PILP-VA 13-15 2013-10-07)
 • TSEA28, Datorteknik Y, får ersättas av TSEA82, Datorteknik, på I och Ii. (PILP-VA 13-15 2013-10-07)
 • TDDC32, Design och implementering av programmodul i Java, ska ersättas av TDDC76, Programmering och datastrukturer, på I och Ii. (PILP-VA 13-15 2013-10-07)
 • TSRT19, Reglerteknik, kan ersättas av TSRT03, Reglerteknik. (PILP-VA 13-12 2013-09-09)
 • TEIE76, Nationalekonomi, får ersättas med TEAE05, Resursteori. (PILP-VA 13-11 2013-08-26)

Generella beslut som fattats av programnämnden under 2012

 • TMME27 får ersättas med TMME09, TMME26 och TMME63.
 • Studenter som läst KTS och som antas till senare del på I får ersätta
  TATM79 med TNA001
  TATA31 med TNA002
  TATA41 med TNA003
  TATA42 med TNA004
  TATA43 med TNA006
  TEIE17 får ersättas med TNK044 tillsammans med TEIE53
  TFYA14
  med TNE043
  TAOP14 med TNK049
  TDDD11 med TND001
  TATA57 med TNG032
  TPPE13 med TPPE09
  TETS28
  med TETS21

  TNA005
  och TND005 får räknas in som valbara och TND005 får om man väljer att läsa datateknisk inriktning räknas som in i den inriktningen.
   
 • TMME18 får ersättas med TMME07, TMME08 och TMME09. (PILP-VA 12-18 2012-11-07)
 • Alla språkkurser som getts på Ii får ingå som valbara i examen vid byte från Ii till I. (PILP-VA 12-5 2012-03-12)
 • TEIE56 och TEIM02 får inte samtidigt ingå i examen på I och Ii. (PILP-VA 12-6 2012-03-26)

Generella beslut som fattats av programnämnden under 2009

 • TNSL01, för en student som tar en SL-examen, får räknas med 6 hp inom huvudområdet matematik och 6 hp övrigt. (PIL-VA 09-2 2009-03-02)
 • TATA57 Transformteori är obligatorisk inom systemteknikinriktningen för att få ut en examen om 300 hp. (PIL-VA 09-2 2009-03-02)

Generella beslut som fattats av programnämnden under 2008

 • TSRT01 är valfri för KTS. Beslutet gäller retroaktivt. (PIL-VA 08-2 2008-02-01)
 • TMMV03 kan inte bytas mot TMMV02 i en I-examen. Kurserna ligger på olika nivå. (PIL-VA 08-7 2008-04-11)
 • TNG010, Flervariabelanalys, ersätts av TNA006, Analys III för KTS. (PIL-VA 08-14 2008-09-22)

Generella beslut som fattats av programnämnden under 2007

 • TMPS10, samtliga studenter på I och Ii får dispens från obligatoriekravet. (PIL-VA 07-1 2007-02-08)
 • TSDT77 Digital kommunikation är valbar på civilingenjörsprogrammet Kommunikations- och transportsystem. Beslutet gäller retroaktivt, dvs för samtliga studenter på utbildningsprogrammet. (PIL-VA 07-5 2007-03-21)
 • KTS-kurser som utgått på får ersättas enligt nedan. I förekommande fall ska den kurs som utgått ur programplanen slutföras så länge examinationstillfällen för kursen finns kvar. (PIL-VA 07-7 2007-04-16)

Kurs som utgått

Ersätts av

TNG012 Fysikaliska modeller, 6 p

TNE043 Mekanik och vågfysik, 4p

TNK074 Databaser NK, 3p

TNM055 Databaser 4p eller
TNIU11 Databaser 4 p

TNK017 Kommunikationssystemens omvärld, 5p

Valbara kurser

TNK034 Kommunikationssystemens onvärld, 4p

Valbara kurser

TNK079 Trafikens infrastruktur, 3p

TNK061 Trafikens infrastruktur, 4p

TNK083 Infrastrukturens sårbarhet, 4p

Valbara kurser

TNK019 Farkostteknik, 4p

Valbara kurser

TNK045 Datornät och protokoll, 4p

TNK037 Tillämpad datakommunikation, 4p

TNG009 Datorteknik, 3p

Valbara kurser

TNK036 Satellitkommunikation, 4p

Valbara kurser

TNK015
Tillämpad kommunikationsoptimering, 4p

TNK081
Tillämpad kommunikationsoptimering, 6p

TNK022 Datastrukturer och algoritmer, 4p

Valbara kurser

TNG008 Datastrukturer och algoritmer, 3p

Valbara kurser

TNK070 Kör och krocksäkerhet i vägtrafik, 2p

Valbara kurser

 

 • TEIE95 är valfri i examen på I. Beslutet gäller retroaktivt. (PIL-VA 07-8 2007-05-10)
 • TMMV55 kan ersätta TMMV03 i examen på I och Ii. Båda kurserna får inte samtidigt ingå i examen och TMMV03 får inte ersätta TMMV55. (PIL-VA 07-10 2007-06-20)
 • TFYY79, studenter på I och Ii får ersättas med valbar kurs inom bioteknikinriktningen på I och Ii. Beslutet gäller retroaktivt. (PIL-VA 07-16 2007-11-08)
 • TGTU07 är valbar på I och Ii. Beslutet gäller retroaktivt. (PIL-VA 07-16 2007-11-08)
 • Beslutas att kravet på 2 av 6 kurser utgår. Beslutet gäller retroaktivt.(PIL-VA 07-18 2007-12-06)

 

Länk till generella beslut rörande äldre studieordning

VISS SPRÅKLIG REDIGERIG AV TEXTEN KAN HA GJORTS. VID TVEKSAMHET OM BESLUTETS INNEHÅLL GÄLLER PROTOKOLLETS TEXT.

 

Kontakt

Utbildningsledare
Karin Karltorp
karin.karltorp@liu.se

Nämndordförande
Mathias Henningsson
mathias.henningsson@liu.se

Nämndsamordnare
Helene Holmberg
helene.holmberg@liu.se

Studievägledare
Lena Wallman och Susann Årnfelt (I, Ii, IND)

Marie Carlsson
(KTS, SL, FTL, TSL)

studievagledare.il@liu.se

 

Programsidor För studenter

I och Ii 
KTS
FTL
SL

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinfo
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: helene.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 30 08:37:14 CEST 2018