Göm menyn

Arbetsgrupper, IL-nämnden

Verkställande avdelningen, VA

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande, Mathias Henningsson, och LinTeks representant. Därutöver är utbildningsledare, studievägledare och nämndens samordnare närvarande. Verkställande avdelningen har möte varannan - var tredje vecka och behandlar till största delen studentärenden, samt andra löpande ärenden. 

VA (lösenord krävs)

Programplanegrupper, PPG

PPG för Kommunikations- och transportsystem/Kommunikation, transport och samhälle/Samhällets logistik/Flygrafik och logistik/Flygtransport och logistik består av Clas Rydergren (ordförande), George Baravdish, Erik Bergfelt, Stefan Engevall, Tobias Andersson Granberg, Mathias Henningsson, nämndens utbildningsledare, nämndens studievägledare samt studeranderepresentanter.

PPG Kommunikation, transport, logistik (lösenord krävs)


PPG för Industriell ekonomi/Industriell ekonomi - internationell består av Mathias Henningsson (ordförande), Agneta Johansson, Daniel Kindström, Martin Kylinger, Nicolette Lakemond, Jostein Langstrand, Jan-Åke Larsson, Björn Oskarsson, Kristian Sandahl, Erik Sundin, Joakim Wren, nämndens utbildningsledare, studievägledare, nämndsamordnare och studeranderepresentanter.

PPG Industriell ekonomi (lösenord krävs)

 

Kontakt

Utbildningsledare
Karin Karltorp
karin.karltorp@liu.se

Nämndordförande
Mathias Henningsson
mathias.henningsson@liu.se

Nämndsamordnare
Helene Holmberg
helene.holmberg@liu.se

Studievägledare
Lena Wallman och Susann Årnfelt (I, Ii, IND)

Marie Carlsson
(KTS, SL, FTL, TSL)

studievagledare.il@liu.se

 

Programsidor För studenter

I och Ii 
KTS
FTL
SL

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinfo
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: helene.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 30 08:37:14 CEST 2018