Göm menyn

Generella beslut fattade av utbildningsnämnden för datatekniks verkställande avdelning fr o m vt-95

 

KURSER, D, C och IT-programmen 
NMAA15 Linjär algebrafår ersättas med TATM18 Linjär algebra. UNDP-VA 06/08.2
TAMS07 Sannolikhetslära grk för Y, 3 p

får tillgodoräknas av de inom C-programmet som läst kursen TAMS16 Matematisk statistik, del 1.
Klassas som matematik, B-nivå. UNDP-VA 95/12.4

TAMS16 Matematisk statistik grk del 1, 3,0 p

motsvaras av TAMS20 Sannolikhetslära grk för D, 2,5 p. TAMS20 Sannolikhetslära kan tillgodoräknas från TAMS16 Matematisk statistik del 1, överskjutande poäng får räknas som valfria. UNDP-VA 96/15.3

Har man läst TAMS16, del 1, kan TAMS07 Sannolikhetslära tillgodoräknas. UNDP-VA 06/04.10

TAMS21 Statistisk teori grk för D/C, 2,5 p

motsvaras av TAMS16 Matematisk statistik del 2, 2,5 p. TAMS21 Statistisk teori grk för D/C del 2 kan tillgodoräknas från TAMS16 Matematisk statistik del 2. UNDP-VA 96/15.3

 

TATM03 Analys D

får ersättas med kurserna TATM72 Analys A, en variabel, ATM73 Analys B, flera variabler , TATM74 Analys F, fördjupningskurs, efter anmälan till Madelaine Engström. UNDP-VA 97/15.2

 

TATM17 Analys C

får ersättas med kursen TATM72 Analys A, en variabel.

Kurserna TATM73 Analys B, flera variabler och TATM74 Analys F, fördjupningskurs får läsas som valfria kurser efter anmälan till Madelaine Engström UNDP-VA 97/15.2

TATM18 Linjär Algebra, 5p

IT-programmets studenter får välja att läsa och räkna in i sin examen TATM18 Linjär Algebra i stället för TTIT10 Linjär Algebra IT. UNDP-VA 01/11.8

kan tillgodoräknas för TATA08 Linjär algebra med tillämpningar, 6p om TEN1 5p är godkänd på TATA08. UNDP-VA 02/8.11

TATM41 Vektoranalys, 3.5pfår tillgodoräknas istället för TATM74 Alalys F UNDP-VA 01/9.5
TATM43 Grundläggande diskret matematik, 4.5pfår bytas ut mot TATA35 Diskret matematik, 4.5p i D- och C-examen. UNDP-VA 02/01.1
TATM72 Analys ABeslutas att NMAA13 Matematisk analys 1, 10p, får ersätta TATM72 Analys A.
UNDP-VA 05/12.5
TATM73 Analys Boch TATA06 Analys B kan alltid ersätta varanda.
UNDP-VA 05/15.1

 

TATM74 Analys F

får ersättas av någon av följande kurser, TATM71 Transformteori, TATO15 Konkret matematik eller TATO10 Abstrakt algebra.

UNDP-VA 99/13.4

TATM90 Diskret matematik och logik samt TDDB90 Diskret matematik och logik C

ska vara utbytbara. UNDP-VA 95/14.1

TDDA07, TDDB07 Orientering datateknik och datorutrustning

Kursen ger betyget 3 eller godkänd. UNDP-VA 96/17.6
TDDA99 Kognitionsvetenskapliga kommunikationsmodeller

får ersättas med HKGC13, 5 p, från kognitionsvetenskapliga programmet. UNDP-VA 99/2.3

TDDB05 C++får räknas in som valfri kurs i IT-civilingenjörsexamen. UNDP-VA 01/15.9
Överlapp av TDDB05 C++ 3p för M

TDDB05 C++ får inräknas i civilingenjörsexamen i Datateknik och Informationsteknologi med 1p. Kursen överlappar med andra obligatoriska kurser i programmering inom D- resp IT-programmet.

Beslutet gäller även för studenter inom det Datavetenskapliga programmet där samma överlapp föreligger om en kurs med Java och objektorientering, t ex TDDC37 Programmering, Java och objektorienterad programmering, TDDC26 Programmeringsprojekt i Java samt TDDB80 Programmering och datorspråk, ingår i examen.

TDDB05 C++ överlappar i sin helhet med TDDB89 Avancerad programmering i C++ och kan därför ej räknas in i examen tillsammans med TDDB89.
UNDP-VA 05/15.7

TDDB13 Människa-Dator-Interaktion (MDI) 5präknas som valfri kurs för IT i profilen Säkra interaktiva datorsystem. IT har redan läst grundläggande MDI i TTIT51 Projekttermin. UNDP-VA 02/04.4
TDDB33 Objektorienterad systemutvecklingfår ersättas med TDDB34 Objektorienterad utveckling av användbara system.Kursen TDDB34 Objektorienterad utveckling av användbara system får räknas tillsammans med TMIA05 Arbetsvetenskap grk, men ej tillsammans med TDDB10 Människa datorinteraktion. UNDP-VA 96/15.2, UNDP-VA 96/17.7
TDDB34 Objektorienterad utvecklingfår räknas in i en datavetenskaplig examen. UNDP-VA 01/4.12
TDDB43 Användbara Systemfår räknas in i en datavetenskaplig examen.UNDP-VA 01/4.12
TDDB60 Programutvecklingsmetodikfår ersättas av TDDB61 Program-varuprojektet i ett helhetsperspektiv UNDP-VA 97/13.5
TDDB82 Perspektiv på datateknik

Vid byte från program C till D kan TDDB82 Perspektiv på datateknik ersättas med de båda kurserna TGTU05 Kommunikation 2p och TDDB46 Introduktion till användning av datorsystem 2p. UNDP-VA 03/13

Beslutas att TDDB82 Perspektiv på datateknik, 5p får ersättas med
TFYY51 Ingenjörsprojekt Y, 4p och
TGTU00 Datorkörkort, 1p. UNDP-VA 04/07.2

TDDB92 Progr i inkr systemfår ersättas av TDDB93 Progr i inkr system.UNDP-VA 971.5
TDDI37 Datornätfår räknas istället för TDTS41 Datornät inom Master Programmet. UNDP-VA 99/8
TDDB80 Programmering och datorspråk

justering av examination.
TEN1 Skriftlig tentamen efter period 2, 2p
LAB1 Laborationsuppgift med projektuppgift i Lisp 4p
LABALaborationsuppgift med projektuppgift i Ada, 3p
LABB Laborationer i Java, 2p
UPG2 Inlämningsuppgifter, redovisningar och muntliga presentationer, 2p
UNDP-VA 00/06.1

TEIE57 Industriell ekonomi grk

får ersättas av annan valfri kurs.Industriell ekonomi betecknas som valfri för alla inom D-programmet.UNDP-VA 97/12.5

TEIE79 Nationalekonomifår räknas som valfri kurs i examen inom D, IT- respektive C-programmen. UNDP-VA 00/17.9
ETE153 Advanced Programming and Interactivity on the www, 5 p, sommarkursfår räknas som valfri kurs istället för kursen TDDB06 Avancerad Programmering och interaktivitet på www. UNDP-VA 98/1.1
TFYY68 Mekanik 4p (TEN 3p samt LAB 1p) Den som har TFYY06 kvar kan ersätta den genom att tentera TFYY68 och genom det tillgodoräkna TFYY06 alternativt göra hela TFYY68 och då få 4p. UNDP-VA 02/03.10
TFMÄ11 Analog mätteknik samt TSDT61 Kretselektronik

får ersättas med TSDT63 Krets- och mätteknik. Kurserna får ej ingå samtidigt i examen.UNDP-VA 96/20.4

TGTU00 Datorkörkorttas bort som obligatoriekrav. Gäller retroaktivt för D, C och IT. UNDP-VA 01/10.2
TGTU05 Kommunikation steg 1, 2p

studerande på D-programmet antagna ht-96 och tidigare får läsa och räkna kursen som valfri kurs.UNDP-VA 97/15.10

TGTU55 Forskning vid LiTHbeviljas dispens från kravet på närvaro vid 5 tillfällen för studerande som följt kursen 1998/1999, pga av missade föreläsningstillfällen. Kravet för godkänt läsåret 1998/1999 är närvaro vid 4 tillfällen. UNDP-VA 99/11.2
TGTU60 Informationssökning, 1 pfår läsas oberoende av gällande uppflyttningsregler. UNDP-VA 97/16.5
TGTU73 Praktisk svenskautgår som obligatorisk kurs för D-studenter antagna före ht-96. Ersätts med valfri kurs. UNDP-VA 01/13.5
TGTU77 Tekniska beskrivningarfår ersättas med annan valfri kurs. UNDP-VA 01/15.8
HIBB05 Geografiska informationssystemfår räknas med 5 p.Ingår kursen TDDB38 Databasteknik i examen får Geografiska informationssystem endast räknas med 4 p. UNDP-VA 97/13.6
Japanska och Japankunskap

studerande inom D- och C-programmen tillåts läsa kurserna i mån av plats, klassas som humaniora, B-nivå.UNDP-VA 96/10.6

TMIA05 Arbetsvetenskap grk

får ersättas av annan valfri kurs.UNDP-VA 97/13.5

TMIA08 Arbetsvetenskap grk, 2 pfår räknas i examen.UNDP-VA 97/17.7
TSDT65 Krets- och mätteknik samt TFFY21 Mekanik D

får ersättas med kurserna TSDT67 Krets- och mätteknik samt TFFY06 Mekanik D.UNDP-VA 98/16.2

TSEI47 Kretsteori samt TSEI50 Linjära system

Beslutas att studerande inom D-programmet som läst kurserna,SEI47 Kretsteori samt TSEI50 Linjära system i ingenjörsutbildningen, får tillgodoräkna kursen TSDT69 Kretsteori del 1 och 2. Generellt fr o m ht-98. UNDP-VA 98/19.4

 

TSEI70 Reglerteknik, 5p

får ersätta TSRT12 Reglerteknik Y, 4p, om betyget är fyra eller däröver. UNDP-VA 03/07.4

 

TSIT10Telekommunikationssystem

får ej ingå i examen samtidigt med kurserna kodningsteori eller kommunikationsteori. Fr o m lå 1996/97 får kryptoteknik ingå samtidigt som telekommunikationsteori. UNDP-VA 96/18.8

TSIT98 Kryptoteknik

får räknas som profilkurs inom profilen telematik, kursen får i examen ingå samtidigt som TSIT10 Telekommunikationsteori.

Kodningsteori och telekommunikationsteori får ej ingå samtidigt i examen

Gäller för de som läser kursen fr o m lå 95/96. UNDP-VA 97/7-5

TSRT01 Introduktionskurs i Matlab

ska räknas som valfri på D, T och C. UNDP-VA 01/1.3

TSRT15 Reglerteknik M

får läsas istället för TSRT12 Reglerteknik Y för de studenter som började läsa på D Karlstad ht-00. UNDP-VA 00/18.15

TTIT10 Linjär algebra

får ersättas med ETE244 Linjär algebra.
UNDP-VA 04/15.5

TTIT11, TTIT13

Betygsgraden på moment 1, datavetenskap, termin 1 i TTIT13 ändras till betygsgraden UG. Det innebär att alla som antogs ht —95 och ht —96 till IT-programmet och är godkända på TTIT11 och TTIT13 får betyget G i moment 1 på båda temana. UNDP-VA 99/2.6

TTIT11, TTIT13

Betyg G skall ges för Datavetenskap termin 1 för alla som är godkända i TTIT11 och TTIT13. UNDP-VA 99/15.11
TTIT12 Modeller av mekaniska system, 6 p

får bytas mot TTIT15 Linjär algebra IT, 3 p samt TTIT17 Modeller av mekaniska system, 3 p.UNDP-VA 97/15.9

TTIT13 Grundläggande datavetenskap

alla som antogs ht —95 och ht-96 på IT-programmet och som är godkända på kursen TTIT13 erhåller betyget G.UNDP-VA 99/1.2

TTIT15 Linjär algebra

Studerande som ej är godkända på kursen kontaktar studievägledaren för studieplanering. Beroende av intresse planeras jourlektioner och extra tentamen. UNDP-VA 00/02.2

TTIT25 Analys för IT, del 1, 9p

TTIT45 Analys IT, del 2, 6p

får bytas mot TATM72 Analys A, 7p

får bytas mot TATM73 Analys B, flera variabler, 6p. UNDP-VA 02/03.7

TTIT25 Analys A, 7pfår bytas mot ETE221 Envariabelanalys, 7p i IT-examen. UNDP-VA 02/15.3

TTIT41 Tema 1 Matematiska verktyg, 7 p
TTIT42 Tema 2 Matematiska modeller, 7 p
TTIT43 Tema 3 Systemmodeller, 6 p

får ersättas med

TTIT45 Analys IT del II, 6 p
TTIT46 Tema 1 Matematiska verktyg, 7 p
TTIT47 Tema 2 Matematiska modeller, 7 p
UNDP-VA 98/9.6

  

                             

 

Övriga beslut på D, C och IT-programmen 

Regler för examensarbete inom Masterprogrammet.

 

UNDP-VA 99/4.7
Närvaro vid framläggning av examensarbeteTvå av de tre tillfällena får ske vid framläggning av examensarbete på annan civilingenjörsutbildning vid någon teknisk högskola i Sverige. Intyg om närvaro skall inlämnas till utbildningsnämnden. UNDP-VA 01/4.1

Praktik för D-Karlstadstudenter

De som gjort godkänd praktik under sin studietid i Karlstad får tillgodoräkna den i sin D-civilingenjörsexamen hos oss. UNDP-VA 01/4.8

Byte från elektroingenjörsprogrammet.

TSRT 12 Reglerteknik får bytas mot TSEI 70 Reglerteknik, 4,0 p *. (Lägre poäng för D än för EI)

* Kursen skall vara väl inhämtad, dvs lägst betyg 4.

 

TSDT 71 Kretsteori får bytas mot TSEI 50 Linjära system, 6,0 p ** och TSEI 47 Kretsteori **.

** Kurserna skall vara väl inhämtade dvs lägst betyg 4,5 i medelbetyg på kurserna TSEI 50 Linjära system och TSEI47 Kretsteori. UNDP-VA 97/8.2

 

Uppfyllande av profilkrav för BAS-X studenter via DI Beslutas om uppfyllande av profilkrav för studenter på D-profilen PAL, som antagits på D-programmet via BAS-X från DI på LiTH, enligt bilaga. UNDP-VA 04/13.6

Angående obligatoriska kurser för studenter antagna före år 2000, som saknar en eller flera av de obligatoriska kurserna:

TDDA13 Artificiell intelligens, 3.5p
TFFY13 Modern fysik, 2.5p
TSIT65 Signalteori, 3p

Gäller att profilen ska förstärkas till att omfatta 20 p + poängen för den obligatoriska kursen.

Saknas mer än en av de ovan nämnda kurserna, ska dessa ersättas av annan breddnings- eller fördjupningskurs inom naturvetenskap och teknik, efter beslut från studievägledare alt utbildningsledare.
UNDP-VA 04/15

ProfilkurserAlla profilkurser på ett program (C, D eller IT) får ingå som valfri kurs i respektive examen. Beslutet gäller retroaktivt. UNDP-VA 06/08.1
  
  
  

 

 

Generella beslut för doktorandkurser som får läsas av studerande på D, C och IT-programmen 
Aspekter av vetenskapligt skrivande, 3pB-nivå, klassas som människa-teknik-samhälle, valfri kurs. UNDP-VA 97/17.6
Cognitive Modeling, 3p

D-nivå, klassas som datavetenskap, kognitionsvetenskap, valfri kurs. UNDP-VA 98(12.7). UNDP-VA 97/17.6

Intelligent Software Agentsdelkurs 1, 4 p delkurs 2, 4 p, D-nivå, klassas som datavetenskap, datalogi, valfri kurs. UNDP-VA 97/17.6
Design för användbarhet klassas som Datavetenskap, Datalogi, Kognitionsvetenskap, 5 p, D-nivå, valfri kurs. UNDP-VA 96/12.3
Operating Systems, 3+1pfår läsas och räknas som valfri kurs inom masterprogrammet. UNDP-VA 00/01.4
Computer Software 3+1pfår läsas och räknas som valfri kurs inom masterprogrammet. UNDP-VA 00/3.3
TSFB05 Datortomografi och bildkonstruktionfår räknas som valfri kurs i D-civilingenjörsexamen. UNDP-VA 01/5.2

TD1004 Model Based Database Application Development, 2p

TD1005 Model Based Database Application Development, 2p

kan räknas in som valfria kurser i examen på D och C. UNDP-VA 02/14.5

Sidansvarig: helena.rosander.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 10 08:55:18 CEST 2018