Göm menyn

Profiler 2016

Profilinformation ges 7 och 8 mars kl 13.15-17 i C4 och C2.

Detaljschemat för profilinformationen finns här.

Regler för profiler finns här (för tidigare år, se länk längst ner på sidan)

Programplaner 2016 (studiehandboken)

I programplanen står kurserna som obligatoriska eller valfria. För ytterligare information hänvisas till profilregler som finns ovan samt profilansvarigs sidor. Observera att en kurs kan vara obligatorisk i en profil men inte för övrigt. Valfria kurser räknas med i profilpoängen.

Profilansvarigas presentationer från profilinformationen i mars 2016 hittar du här.
Till presentationerna

Nedan finns information om profiler som institutioner ger. Se dock alltid Studiehandboken för uppdaterad information om specifika kurser och kurskoder.

Profil

Program

Profilansvarig

AI och maskininlärning

D, IT, U

Fredrik Heintz

Programmering och algoritmer

D, IT, U

Mikael Asplund

Spelprogrammering

D, IT, U

Erik Berglund

Storskalig mjukvaruutveckling

D, IT, U

Kristian Sandahl

Säkra system

D, IT, U

Nahid Shahmehri

Datorsystem

D, IT

Petru Eles

Elektronik

D, IT

Jacob Wikner

Kommunikation

D, IT

Emil Björnson 

Medicinsk teknik

D, IT

Göran Salerud

Signal- och bildbehandling

D, IT

Klas Nordberg

System on Chip

D, IT

Kent Palmkvist

Systemteknologi

D, IT

Erik Frisk

Programvaruproduktion (Utgår, kan ej påbörjas 2016)

D, IT

Kristian Sandahl

AI, kognition och interaktion (Utgår, kan ej påbörjas 2016)

D, IT

Arne Jönsson

Profiler 2015

Profiler 2014

Profiler 2013

 


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 28 11:16:44 CET 2018