Göm menyn

Exjobbsförslag vid ITN

Här nedan följer några exjobbsförslag som kan ligga till grund för ett examensarbete, eller fungera för inspiration för liknande uppgifter. Exjobbsförslagen är uppdelade i interna och externa exjobb, dessa definieras enligt studiehandboken som:

  • ett internt examensarbete vid någon institution inom LiTH eller någon annan i utbildningen medverkande institution vid LiU.
  • ett externt examensarbete, t.ex. på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs.

Externa exjobbsförslag

Kommunikationsstrategi

Verksamhetens namn: Stadsodling i City som bygger broar
Kontaktpersons namn: Caroline Davidsson
Kontakttelefon: 070-566 59 51
Epost: caroline@skrivargarden.se
Beskrivning: Ett centralt beläget område i Linköping i ruffig miljö ska fräschas upp men med bibehållen underground-känsla för att möjliggöra aktiviteter på temat Stadsodling och lokal matdistribution. En av våra målgrupper i projektet är studenter som vi ser som möjliga aktörer för evenemang på platsen. Vi behöver titta närmare på vilken kommunikationsstrategi som passar projektet. Vilka sociala medier ska vi använda oss av? Hur ska vår grafiska profil se ut? Hur kommunicerar vi våra värdegrunder och vad projektet står för? 
Utförligare beskrivning i pdf.

Kommunikationsstöd

Verksamhetens namn: Stylaero AB
Kontaktpersons namn: Oscar Spaak
Kontakttelefon: 0739 77 72 52
Epost: oscar@stylaero.se
Beskrivning: Stylaero levererar nästa generation uppkopplade leksaker. Nu har vi ett stort behov av kommunikationsstöd då vi under 2017 kommer att expandera mot en internationell marknad. Studenterna kommer att jobba tätt med bolagets ledning och marknadsföringsavdelning där studenterna kommer få stort utrymme att använda sina kunskaper.
Utförligare beskrivning i pdf.

Uppbyggnad av varumärke

Verksamhetens namn: Epoch Times Sverige
Kontaktpersons namn: Vasilios Zoupounidis
Kontakttelefon: 0709-817654
Epost: vasilios.zoupounidis@epochtimes.se
Beskrivning: 
Epoch Times tycker att medier inte ska ha någon annan agenda än att leverera ”sanningen” till läsarna. Det vill vi göra genom att ge ett bredare perspektiv på händelser och skeenden i vår omvärld, och även ett annat perspektiv än det som ”alla andra” ger. Allt detta ska ligga till grund för vår varumärkesplattform som vi vill ska bli uppdraget i detta examensarbete. Det innefattar allt som bör ingå i en varumärkesplattform.
Utförligare beskrivning i pdf.

Framtagning av grafisk profil

Verksamhetens namn: Design To Include
Kontaktpersons namn: Håkan Krevers
Kontakttelefon: 0723-24 05 00
Epost: hakan@krevers.se
Beskrivning: Design To Include erbjuder konsulthjälp för att designa grafik (tryckt material och elektroniskt material) eller föremål så att fler användargrupper, inklusive personer med funktionsvariation, kan använda dem. Verksamheten behöver en logga och en tydlig och modern grafisk profil för all extern kommunikation.
Utförligare beskrivning i pdf.

Framtagning av grafisk profil

Verksamhetens namn: Design To Include
Kontaktpersons namn: Håkan Krevers
Kontakttelefon: 0723-24 05 00
Epost: hakan@krevers.se
Beskrivning: En tjänst på Internet för att hjälpa alla människor att hitta till och inom publika byggnader och platser. Särskild uppmärksamhet mot svaga grupper i samhället. Verksamheten behöver en logga och en tydlig modern grafisk profil för all kommunikation. Förutom den grafiska profilen (för tryck) behövs en sammanhållen grafisk profil för all närvaro på Internet. Verksamheten behöver en logga och en tydlig och modern grafisk profil för all extern kommunikation.

Utförligare beskrivning i pdf.

Interna exjobbsförslag

Dynamiska mood boards

Kontaktpersons namn: Jonas Löwgren
Kontakttelefon: 070 39 178 54
Epost: jonas.lowgren@liu.se
Beskrivning: Jag och forskarkollegan Mattias Arvola på IDA har funderat lite kring mood boards som skulle kunna anpassa sitt innehåll efter vad man håller på med. Ett exempel på ett scenario kunde vara design av ett bokomslag. I startläget visas befintliga omslag från samma genre för inspiration. När designern fokuserar på något av dem kan urvalet förfinas för att visa fler liknande omslag. Sedan kanske designarbetet går vidare med att skissa idéer till det nya omslaget, och då visas i stället allmänna mood board-bilder som väljs ut grundat på färgpalett, motiv eller stämning. Till exempel.
Utförligare beskrivning i pdf.

 


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 28 11:16:44 CET 2018