Göm menyn

Ersättning av kurser, individuella förändringar av programmet mm

IT-programmets innehåll fastställes av utbildningsnämnden (se ovan). Önskar man förändra innehållet för egen del måste man därför ansöka hos utbildningsnämnden att få göra detta för att säkerställa att man fortfarande kan ta ut civilingenjörsexamen i informationsteknologi. Sådana ärenden behandlas av nämndens verställande avdelning (VA). VA sammanträder varannan eller var tredje vecka.

Använd blanketten Allmän ansökan (pdf) om du exempelvis vill:

  • ersätta en obligatorisk kurs med någon annan liknande kurs
  • räkna in en kurs som valfri i examen som inte finns med i programplanen
  • göra examensarbete inom ett ämnesområde som inte är omnämnt i utbildningsplanen
  • göra exjobb med examinator som ej är anställd på Linköpings universitet

Vänd dig till studievägledare eller utbildningsledare om du är tveksam i något ärende.

Vissa beslut gällande individuella önskemål är generella och gäller därmed alla på programmet som så önskar utan särskild ansökan. Se sidan Generella beslut.


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 10 11:21:03 CEST 2018