Göm menyn

Regler för profiler påbörjade 2017

Regler för profiler påbörjade före 2017, se grundinformation.

AI och maskininlärning, Daiki

 • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå.

Programmering och algoritmer, Dpal

 • Valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå.
 • För masterxamen uppfyller denna profil kurskraven för huvudområdet datateknik.

Spelprogrammering, Dspel

 • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36hp varav 30hp på avancerad nivå.

Storskalig mjukvaruutveckling, Dpvp

 • Valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå.

 • För IT: TDDD46 tillgodoräknas som TDDD37

Säkra system, Dss

 • Obligatoriska kurser
 • Minst en kurs av TDDD27, TDDD38, TDTS21
 • Minst en kurs av TDDD97, TDTS06, TDDD37 eller en till av TDDD27, TDDD38, TDTS21
 • För IT: TDDD46 tillgodoräknas som TDDD37
 • För U: TDDD93 tillgodoräknas som TDTS06

Datorsystem, Ddas

 • Valbara kurser i profilen, minst 48 hp ska ingå.

Elektronik, Delk

 • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå.

Kommunikation, Dkom

 • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå.

Medicinsk informatik, Dmed 

 • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå.

Medicinsk teknik, Dmed - profilen utgår, kan ej påbörjas 2016

 • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå.

Signal- och bildbehandling, Dsbb

 • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå.

Systemteknologi, Dsis

 • Datalogiskt block
 • Obligatoriska kurser TDDD37, TDDC17, TDTS07
 • Minst en kurs av TDDD25, TDDD07
 • Minst en kurs av TDDB44, TDDD55
 • Minst en kurs av TDDB84, TDDD05
 • Systemtekniskt block
 • Minst två kurser av TSRT07, TSRT62, TSBK08, TSFS06
 • För masterexamen; välj även valbara kurser på avancerad nivå i önskat huvudområde så att profilen uppfyller kurskraven (30 hp A) för huvudområdet.

System on chip, Dsoc

 • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå.

Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 10 10:25:08 CEST 2018