Göm menyn

Profiler 2015

Regler för profiler finns här (för tidigare år, se länk längst ner på sidan)

Programplaner 2015 (studiehandboken)

I programplanen står kurserna som obligatoriska eller valfria. För ytterligare information hänvisas till profilregler som finns ovan samt profilansvarigs sidor. Observera att en kurs kan vara obligatorisk i en profil men inte för övrigt. Valfria kurser räknas med i profilpoängen.

Profilansvarigas presentationer från profilinformationen i mars 2015 hittar du här.
Till presentationerna

Nedan finns information om profiler som institutioner ger. Se dock alltid Studiehandboken för uppdaterad information om specifika kurser och kurskoder.

Profil

Profilansvarig

Programmering och algoritmer

Fredrik Heintz

Datorsystem

Petru Eles

Systemteknologi

Erik Frisk

Elektronik

Jacob Wikner

Signal- och bildbehandling

Klas Nordberg

Kommunikation

Erik G Larsson

Medicinsk teknik

Göran Salerud

Säkra system

Nahid Shahmehri

System on Chip

Kent Palmkvist

Spelprogrammering

Erik Berglund

Programvaruproduktion

Kristian Sandahl

AI, kognition och interaktion

Arne Jönsson

Profiler 2014

Profiler 2013

 


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 28 11:16:44 CET 2018