Göm menyn

Arbetsgrupper (DM)

Verkställande avdelningen, VA

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande, Inger Erlander Klein, LinTek-representant, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka och behandlar studentärenden och andra löpande ärenden.

 

Programplanegrupper, PPG

Grupperna arbetar främst med detaljfrågor runt de olika utbildningsprogrammen.

PPG D/U/CS/DAV

Inger Erlander Klein ordförande, Carl Johan Casselgren, Jimmy Johansson, Simin Nadjm-Tehrani, Jacob Wikner, Fredrik Heintz, Patrick Lambrix, Daniel Axehill, Ola Leifler, Niklas Carlsson, Mikael Olofsson samt tre studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Siv Söderlund, nämndsamordnare Mia Göransson.

  •  

PPG IT

består av Mikael Asplund ordförande, Ola Leifler, Eva Blomqvist, Johan Thim, Marcus Bendtsen, Kaj Holmberg, Marcus Bendtsen, Maria Eidenskog, Magnus Johansson  samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Siv Söderlund, nämndsamordnare Mia Göransson.

PPG MT

består av Jimmy Johansson ordförande, Inger Erlander Klein, Klas Nordberg, Aida Nordman, Stefan Gustavson, Camilla Forsell, Niklas Rönnberg, Karljohan Lundin Palmerius samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Mia Göransson.

PPG GDK

består av Tomas Törnqvist ordförande, Christina Grundström, Gary Svensson, Tobias Trofast, Mattias Arvola, Maria Thunborg samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Mia Göransson.

PPG IP

består av Inger Erlander Klein, Annika Silvervarg, Anders Fröberg och en studentrepresentant., Klas Arvidsson samt en studentrepresentant, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Mia Göransson. 

 

PPG  DI/EL

består av Inger Erlander Klein, Håkan Örman, Michael Josefsson, Håkan Johansson, Torbjörn Jonsson samt en studentrepresentant och utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Mia Göransson.

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Mia Göransson
mia.goransson@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D, IT, U)
Jeanette Sjöström
Robert Nordman (DAV, GDK, IP, MT)

Lena-Lotta Sandborg (DI)
studievagledare.dm@liu.se

 

Koordinator
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se

 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)


Sidansvarig: mia.goransson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 15 13:33:53 CEST 2018