Göm menyn

Ledningen för Tekniska fakulteten

Dekan

Ulf Nilsson

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
TFK, D-huset, Campus Valla
581 83 Linköping

013-28 19 35

ulf.nilsson@liu.se

Prodekan

Helena Herbertsson

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
IFM, B-huset, Campus Valla
581 83 Linköping

013-28 56 05

helena.herbertsson@liu.se

Nicolette Lakemond

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
IEI, A-huset, Campus Valla
581 83 Linköping

013-28 25 25

nicolette.lakemond@liu.se


Kanslichef

Annalena Kindgren

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
TFK, D-huset
581 83 Linköping

013-28 16 75

annalena.kindgren@liu.se

Tekniska högskolan i siffror

 • Anställda: 1259 varav
  • 140 professorer
  • 410 disputerade
 • Studenter: cirka 9 000 varav
  • 5 000 Civilingenjörsstudenter
  • 900 studenter på tekniska kandidatprogram
  • 700 studenter på naturvetenskapliga program
  • 300 studenter på engelska masterprogram
  • 600 studenter på övriga program
 • Doktorander: 583
 • Budget:
  • Utbildning: 511 Mkr
  • Forskning inkl. doktorandutbildning: 243 Mkr
  • Externa medel: 378 MK

Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-16