Göm menyn

Dekan Ulf Nilsson

Dekanus Ulf NilssonDekan Ulf Nilsson, född 1961, började sin akademiska bana som civilingenjörsstudent i datateknik vid Linköpings universitet. Han tog examen 1986 och påbörjade därpå doktorandstudier inom teoretisk datalogi vid Institutionen för datavetenskap (IDA), även det vid Linköpings universitet.

1992 erhöll han doktorsexamen med sin avhandling ”Abstract Interpretations & Abstract Machines: Contributions to a Methodology for the Implementation of Logic Programs” som belönades med Ingenjörsvetenskapsakademiens Chester Carlsonpris. Han gjorde sin post-doc vid SUNY, Stony Brook och återvände därefter till Linköpings universitet och Institutionen för datavetenskap. Han har gästforskat i flera omgångar vid École normale supérieure de Cachan i Paris.

Ulf Nilsson utnämndes till proprefekt vid IDA 1998, professor 2003, prodekan 2004 och prorektor 2011. Sedan juli 2011 är han dekan vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Kontaktuppgifter

Ulf Nilsson
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
TFK, D-huset
581 83 Linköping

Tel: 013-28 19 35

E-post: ulf.nilsson@liu.se

Ulf Nilssons hemsida på IDA

Tekniska högskolan i siffror

 • Anställda: 1259 varav
  • 140 professorer
  • 410 disputerade
 • Studenter: cirka 9 000 varav
  • 5 000 Civilingenjörsstudenter
  • 900 studenter på tekniska kandidatprogram
  • 700 studenter på naturvetenskapliga program
  • 300 studenter på engelska masterprogram
  • 600 studenter på övriga program
 • Doktorander: 583
 • Budget:
  • Utbildning: 511 Mkr
  • Forskning inkl. doktorandutbildning: 243 Mkr
  • Externa medel: 378 MK

Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-24