Göm menyn

Process för programplanearbete på LiTH

Dessa sidor innehåller information om processen för programplanearbetet på LiTH, dvs att revidera och utveckla kursplaner, programplaner och utbildningsplaner för samtliga utbildningsprogram på TekFak. Resultatet av detta arbete syns på Studieinfo-sidorna.

Övergripande process:

  • Brev till institutionerna med förfrågan om förslag
  • Institutionerna skickar in förslag till programnämnderna
  • Programnämnderna bearbetar och beslutar om vilka förslag som ska gå ut på remiss
  • Remissen skickas ut från programnämnderna till institutionerna
  • Institutionerna svarar på remissen
  • Programnämnderna behandlar remissvaren och tar beslut om kursplaner, programplaner och utbildningsplaner vilket visas på Studieinfo-sidorna.

 

 

Ansvarig: Utbildningsledarna (programnamnder.lith@liu.se)


Sidansvarig: programnamnder.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-02