Göm menyn

Viktiga datum 2020

Datum Händelse
Januari - februari

Uppföljning av utfall (HST, HPR) 2019

15 januari

Sista datum för fastställande av examinatorer på kurs till HT2020. Beslut från institutionsstyrelse skickas till programnamnder.lith@liu.se

15 jan - 5 feb

Institutionerna uppmanas inkomma med förslag och förändringar för 2021 enligt utskick till huvudstudierektorer senast 5 februariFormulär 1, Förslag till programnämnderna inför 2021BILDA öppet under denna period.

15 jan - 5 feb

Institutionerna uppmanas inkomma med eventuella sena ändringar* i kursplaner för höstterminen 2020 senast 5 februari.
Formulär 2, Redigering av kurs - HT 2020.

11 mars

12 mars

15 mars - 1 april

Öppen Institution, Norrköping

Öppen Institution, Linköping

Information angående kursanmälan inför HT 2020 delges studenterna senast 1 april.

25 mars

LADOK klart för kursanmälan inför HT 2020 senast 25 mars.

1 - 10 april

Studenterna genomför kursanmälan till HT 2020 baserat på de programplaner som finns i Studieinfo.

15 april - 5 maj

BILDA öppet för redigering av förslag gällande 2021. BILDA stänger 5 maj.

15 april - 5 maj

Programnämndernas, på nämnd fastställda, remiss avseende 2020 skickas till institutionerna senast 15 april.
Svar till programnamnder.lith@liu.se senast 5 maj.

15 maj

Resultat av kursanmälan inför HT 2020 lämnas till institutionerna senast 15 maj.

11 juni

Sista datum för programnämnderna att fastställa programplaner och utbildningsplaner för 2021.

15 juli

Sista datum för fastställande av examinatorer på kurs till VT2021. Beslut från institutionsstyrelse skickas till programnamnder.lith@liu.se

1 - 25 augusti

Institutionerna uppmanas inkomma med eventuella sena ändringar i kursplaner för vårterminen 2021 senast 25 augusti.
Formulär 3, Redigering av kurs - VT 2021.

5 - 15 september

Programnämnderna fastställer budget för 2021.

20 september

Information angående kursanmälan inför VT 2021 delges studenterna senast 20 september.

25 september

LADOK klart för kursanmälan senast 25 september.

1 - 10 oktober

Studenterna genomför kursanmälan till VT 2021 baserat på de programplaner som finns i Studieinfo.

25 oktober

Resultat av kursanmälan inför VT 2021 lämnas till institutionerna preliminärt 25 oktober.

Oktober

LiTHs styrelse beslutar om fakultetsbudget 2021.

Ej senare än 25 november

Programnämnderna har strategimöten inför nästkommande år.

* Sen ändring är tex rättning av: formulering, stavning, innehåll, språk, kurslitteratur, kursmatris. EJ examinationsmoment eller andra omfattande förändringar.


Sidansvarig: programnamnder.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-02