Göm menyn

Viktiga datum 2018

Januari Programnämnderna har konstituerande möte. Programplanegrupper, masterkoordinatorer, profilansvariga mm utses.
Januari - februari Uppföljning av utfall (HST, HPR) 2017
15 januari - 5 februari Institutionerna uppmanas inkomma med förslag och förändringar för 2019 enligt utskick till huvudstudierektorer senast 5 februari.
Formulär 1, Förslag till programnämnderna inför 2019.
15 januari - 5 februari Institutionerna uppmanas inkomma med eventuella sena ändringar i kursplaner för höstterminen 2018 senast 5 februari. Formulär 2, Redigering av kurs - HT 2018.
16 januari Institutionsstyrelsens protokoll med beslut av examinatorer HT18 skickas till progamnamnder.lith@liu.se
15 mars - 1 april Information angående kursanmälan inför HT 2018 delges studenterna senast 1 april.
22 mars Öppen Institution, Linköping
27 mars Öppen Institution, Norrköping
25 mars LADOK uppdaterat och klart för kursanmälan inför HT 2018 senast 25 mars.
1 - 10 april Studenterna genomför kursanmälan till HT 2018 baserat på de programplaner som finns i Studieinfo.
15 april - 5 maj BILDA öppet för redigering av förslag gällande 2019. BILDA stänger 5 maj.
15 april - 5 maj

Programnämndernas fastställda remiss avseende 2019 skickas till institutionerna senast 15 april.
Svar till programnamnder.lith@liu.se senast 5 maj.

15 maj Resultat av kursanmälan inför HT 2018 lämnas till institutionerna senast 15 maj.
8 juni Sista datum för programnämnderna att fastställa programplaner och utbildningsplaner för 2019.
16 juli

Institutionsstyrelsens protokoll med beslut av examinatorer VT19 skickas till programnamnder.lith@liu.se

1 - 25 augusti Institutionerna uppmanas inkomma med eventuella sena ändringar i kursplaner för vårterminen 2019 senast 25 augusti.
Formulär 3, Redigering av kurs - VT 2019.
5 - 15 september Programnämnderna fastställer budget för 2019.
15 september Examenshandläggarna duplicerar linjeplanerna i LADOK till VT 2019 senast 15 september.
20 september Information angående kursanmälan inför VT 2019 delges studenterna senast 20 september.
25 september LADOK uppdaterat och klart för kursanmälan senast 25 september.
1 - 10 oktober Studenterna genomför kursanmälan till VT 2019 baserat på de programplaner som finns i Studieinfo.
25 oktober Resultat av kursanmälan inför VT 2019 lämnas till institutionerna preliminärt 25 oktober.
Oktober LiTHs styrelse beslutar om fakultetsbudget 2019.
ej senare än 25 november Programnämnderna har strategimöten inför nästkommande år.

 


Sidansvarig: programnamnder.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-20