Göm menyn

Tidigare år

 

Inför 2020

Samtliga inkomna förslag från institutioner samt PPG 2019-02-15

 

Respektive programnämnds arbetsdokument med kommentarer och svar:

Arbetsdokument remiss 2020 PN Data- och medieteknik

Arbetsdokument remiss 2020 PN Elektroteknik, fysik och matematik

Arbetsdokument remiss 2020 PN Industriell ekonomi och logistik

Arbetsdokument remiss 2020 PN Kemi, Biologi och bioteknik

Arbetsdokument remiss 2020 PN Maskinteknik och design

Inför 2019

Samtliga inkomna förslag från institutioner samt PPG 2018-02-05

 

Respektive programnämnds arbetsdokument med kommentarer och svar:

Arbetsdokument remiss 2019 PN Data- och medieteknik

Arbetsdokument remiss 2019 PN Elektroteknik, fysik och matematik

Arbetsdokument remiss 2019 PN Industriell ekonomi och logistik

Arbetsdokument remiss 2019 PN Kemi, Biologi och bioteknik

Arbetsdokument remiss 2019 PN Maskinteknik och design

Inför 2018

Remisser

Från institutionerna inkomna förslag inför 2018

 

Nämndspecifika remisser från programplaneringsarbetet inför 2018

Programnämnden för Maskinteknik och design

Programnämnden för Elektronik, fysik och matematik

Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik

Programnämnden för Data- och medieteknik

Programnämnden för Kemi, biologi och bioteknik

Inför 2017

Remisser

Inför 2016

Remisser

Inför 2015

Remisser

Inför 2014

Remisser

Inför 2013

Remisser

Inför 2012

Remisser

 


Sidansvarig: programnamnder.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-04