Göm menyn

Support

För frågor om programplanearbete, kontakta resp utbildningsledare:

Anders Ekinge (MD)

Karin Karltorp (IL)

Tea Nygren (DM)

Torun Berlind (EF)

Kia Ölvander (KB)

 

Kontaktperson för CDIO och kursmatriser (tidigare IUAE-matriser)

Svante Gunnarsson

 

För teknisk support av BILDA (t.ex. felmeddelande, omstart av system):
Mejla bilda@uf.liu.se.

 

För behörighet av redigering i BILDA. Kontakta huvudstudierektor.

 


Sidansvarig: programnamnder.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-25