Göm menyn

Process för remissvar

LiTHs startsida för remissarbetet återfinns här: http://www.lith.liu.se/lith-remisser/?l=sv

Instruktioner

 1. Läs programnämndernas kommentarer om de inkomna förändringsförslagen samt nämndernas egna förslag till revidering av programmen via länkarna till respektive nämndspecifikt arbetsdokument.
 2. Kontrollera programplaner och utbildningsplaner för respektive program i remissversionen av Studieinfo.
  • Observera att man egentligen måste gå in i olika kullar/antagningstillfällen för att se hela programplanen för ett år, t ex kull 2015 visar hur termin 8-9 ser ut 2019, kull 2016 visar termin 6-7 osv. För att få en överblick för ett helt år tittar man dock enklast på senaste kullen där alla framtida ”Preliminära kurser” är kopior.

  • Notera att inriktningar och profiler enklast granskas genom att välja aktuell inriktning/profil och kryssa i ”Visa bara inriktningskurser”.
  • Om någon kurs saknas i en programplan där ni anser den borde finnas eller om ni inte håller med om angiven status ("utgått", "ges ej år XXXX", etc) kontakta programnamnder.lith@liu.se.
  • Programnämnderna önskar även få kommentarer om utbildningsplanerna för de olika programmen.
 3. Kursplaner söks enklast ut via Studieinfo med hjälp av kurskod (utan IUAE-matriser). De kan även granskas direkt i BILDA (med IUAE-matriser).

 4. Redigering av kursplan och IUAE sker direkt i BILDA med hjälp av denna instruktion (pdf). Angående innehåll och utformning av kursplan och IUAE, se denna vägledning (pdf).
  • BILDA är öppet för redigering 15 april - 5 maj.
 5. Samtliga institutioner uppmanas att inkomma med uppgift om vilka kurser i det fristående utbudet som man önskar ge nästkommande läsåret eller sommar.

Svar på remissen förväntas komma från respektive institutions huvudstudierektor och skickas till den gemensamma adressen programnamnder.lith@liu.se senast 5 maj.


Support vid problem och/eller frågor


Sidansvarig: programnamnder.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-13