Göm menyn

Inkomna förslag samt remiss

Samtliga inkomna förslag från institutioner samt PPG 2019-02-15

 

Respektive programnämnds arbetsdokument med kommentarer och svar kommer inför remissutskick att publiceras här:

Arbetsdokument remiss 2020 PN Data- och medieteknik

Arbetsdokument remiss 2020 PN Elektroteknik, fysik och matematik

Arbetsdokument remiss 2020 PN Industriell ekonomi och logistik

Arbetsdokument remiss 2020 PN Kemi, Biologi och bioteknik

Arbetsdokument remiss 2020 PN Maskinteknik och design

 

Studieinfo i remissversion med kursversioner och terminer för 2020 återfinns här:

www.liu.se/studieinfo/internal


Sidansvarig: programnamnder.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-05