Göm menyn

Formulär och vägledning

Alla förslag i programplanearbetet sänds in via formulär. För vägledning till hur kursplaner, lärandemål och IUAE-matriser utformas finns ett särskilt dokument framtaget. Nedan återfinns också en instruktion för arbetet i BILDA.


Förslag för 2020 - STÄNGT

För förslag som gäller 2020, använd Formulär, Förslag till programnämnderna inför 2020, öppnade 190125 - stängde 190215

För förslag som innebär helt ny kurs eller förändring i befintlig kurs ska själva förändringen även läggas in i BILDA, enligt institutionens/avdelningens arbetsrutin.

Sen ändring vt 2020 - STÄNGT

För mindre redigering av kurs vt 2020, använd Formulär, Redigering av kurs - VT 2020


Vägledning för utformning av kursplaner

Vägledning för utformning av kursplaner, lärandemål och kursmatriser.pdf

Instruktion för arbetet i BILDA

Här återfinns en Instruktion för arbetet i BILDA. OBS, de interna studieinformationssidorna öppnar under vecka 5.

 

 


Sidansvarig: programnamnder.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-04