Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

LiTH Internt

LiU-gemensam policy för exempelvis: arbetstid, tjänsteresor, representation, inköp och upphandling med fler,

hittar du på vårt LiU-gemensamma intranät: 

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Home.aspx


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-17