Göm menyn

Studentsidor för Design och produktutveckling, 300p

Välkommen till programsidorna för DPU. Informationen riktar sig nuvarande studenter samt programmets lärare. Det mesta som rör programmet och studierna finns också i studiehandboken. Är något oklart ska du inte tveka att kontakta studievägledningen eller utbildningledaren.

Kurser

Information om programmets kurser finns i studiehandboken.

Individuella förändringar

Programmets innehåll fastställs av utbildningsnämnden. Vill du förändra innehållet för egen del och vara säker på att kunna ta ut din planerade examen måste du ansöka om detta hos utbildningsnämnden.  Sådana ärenden behandlas av nämndens verkställande avdelning (VA), som sammanträder varannan eller var tredje vecka. Läs gällande generella beslut för byte av kurser mm

Använd blanketten Allmän ansökan om du exempelvis vill:

  • ersätta en obligatorisk kurs med någon annan liknande kurs
  • räkna in en kurs som valfri i examen som inte finns med i läro- och timplanen
  • ansöka om individuell inriktning i examen, ange vilka kurser som utgör profilen
  • göra examensarbete inom ett ämnesområde som inte är omnämnt i utbildningsplanen
  • göra exjobb med examinator som ej är anställd på Linköpings universitet

Vänd dig till studievägledare eller utbildningsledare om du vill veta mer.

Funderar du på att söka DPU?

Fokus ligger på design och utveckling av morgondagens tekniska produkter. Kurser i design och produktutveckling kombineras med maskinteknik och mekanik. Som på alla civilingenjörsutbildningar får du en stabil bas i matematik och fysik.

Läs mer: Civilingenjör i design och produktutveckling, 300 hp


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-07