Göm menyn

Ledamotsförteckning 2018-2020

Programnämnden för maskinteknik och design (MD)

 

Ordinarie ledamot

Suppleanter

 Företräder

Johan Ölvander, ordförande

Johan Thim

 Verksamheten

Maria Huge Brodin, vice ordförande

Joakim Wren

 Verksamheten

Stefan Holmlid

Jonas Löwgren

 Verksamheten

Mikael Langer

Jonas Detterfelt

 Verksamheten

Anders Vennström

Per Sandström

 Verksamheten

Lars Eriksson

 

 Verksamheten

Martina Berglund

 

 Verksamheten

Arbetslivsrepresentanter Personlig suppleant  

Sören Kahl, Husqvarna AB    

Anton Sundin, WSP Yrkeslivet

Ulf Rådeklint, Siemens AB 

Tomas Ireman, Saab AB

 Yrkeslivet

Per Felding, Toyota Material Handling International

Tony Moberg, ABB

 Yrkeslivet

Studeranderepresentanter läsåret 2018/2019 Personlig suppleant  

Ellen Forsberg

Elin Norberg

 Studenterna

Caroline Wännman  

Max Reutersten

 Studenterna

Rikard Linde

John Samuelsson

 Studenterna

Adjungerade:

Beatrice Ronsten (EMM)

  Studenterna
Sara Riad (ordf M-sektionen)    
Andréas Erkén (vice ordf M-sektionen)    

Övriga

Nämndsamordnare: Gunilla Holmstedt

Utbildningsledare: Anders Ekinge

Studievägledare: Karin Björsten  Marie Carlsson Lena-Lotta Sandborg

 

 

Suppleanter till ordinarie ledamöter från verksamheten är ej personliga. Inför varje nämndmöte uppdateras ordningen på vems tur det är att representera suppleanterna. Den som star överst i listan är på tur.

Ledamöter som företräder yrkesliv och studenter har personliga suppleanter.

Kontakt

Utbildningsledare

Anders Ekinge

anders.ekinge@liu.se

Nämndordförande
Johan Ölvander
johan.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Gunilla Holmstedt
gunilla.holmstedt@liu.se

Studievägledare M, DPU, Malmstens
Karin Björsten
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare BI, MEC, SUS, AER, DES
Marie Carlsson
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare MI, EMM
Lena-Lotta Sandborg
studievagledare.md@liu.s
 

 

Programsidor för studenter

Byggnadsteknik
Design och produktutveckling
Energi, miljö, management
Maskinteknik (civilingenjör)
Maskinteknik (högskoleingenjör)
Möbeldesign
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering
 

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinformation
 


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-23