Göm menyn

Arbetsgrupper inom MD-nämnden

VA - Verkställande avdelningen

I verkställande avdelning finns utbildningsnämndens ordförande, LinTek-representant, utbildningsledare, studievägledare och programnämndens samordnare. VA tar bland annat upp ärenden som gäller byten och tillgodoräknande av kurser.

 

Artikel om science writing:

http://www.sciencemag.org/content/332/6032/919.full.pdf

 

 

Programplanegrupper 2019

PPG DPU

Sköter arbetet runt DPU-programmet. Gruppen består av ordförande Johan Ölvander, Mattias Lindahl, Mats Nåbo, Stefan Holmlid, Thomas Magnusson, Erik Sundin, fyra studeranderepresentanter samt utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG EMM

Sköter arbetet runt EMM-programmet och masterprogrammet i Sustainable Engineering and Management. Gruppen består av ordförande Maria Huge Brodin, Johan Renner, Niclas Svensson, Stefan Anderberg, Louise Ödlund, Daniel Kindström, Teresia Svensson, Mikael Segersäll,  fyra studeranderepresentanter samt utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Lena-Lotta Sandborg & Marie Carlsson och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG M

Sköter arbetet runt M-programmet och masterprogrammet i Mechanical Engineering. Gruppen består av ordförande Jonas Detterfeldt, Johan Moverare, Jonas Stålhand, Mikael Langer, Lars Eriksson, Magnus Sethson. Adjungerade; Maria Huge Brodin & Johan Ölvander.  Fyra studeranderepresentanter samt utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG AER

Sköter arbetet runt masterprogrammet i Aeronatutical Engineering. Gruppen består av ordförande Roland Gårdhagen, Ingo Staack, Stefan Lindström, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Carlsson och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG DES

Sköter arbetet runt masterprogrammet i Design. Gruppen består av ordförande Stefan Holmlid, Johan Ölvander, Mattias Arvola, Annika Silvervarg, Wiktoria Glad, Frida Berntsson, Linnea Michel, Jonas Löwgren, Tommie Nyström, Renee Wever, Leo Johannsson, Anna Berglind, två studeranderepresentanter samt nämndordförande Matts Karlsson, utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Carlsson och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG MI

Sköter arbetet runt MI-programmet. Gruppen består av ordförande Peter Hallberg, Mats Björkman, Marcus Eriksson och Joakim Holmberg, 3 studeranderepresentanter samt utbildningsledare Anders Ekinge studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

Minnesanteckningar PPG MI

PPG BI

Sköter arbetet runt BI-programmet. Gruppen består av ordförande Anders Vennström, Osama Hassan, Dag Haugum, två studeranderepresentanter samt utbildningsledare Anders Ekinge, studievägledare Marie Carlsson och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG Malmsten

Sköter arbetet runt möbelhantverksutbildningarna på LiU Malmstens. Gruppen består av ordförande Ulf Brunne, Leif Burman, Leo Johannsson, Anna Karoliina Priha, fyra studeranderepresentanter samt utbildningsleedare Anders Ekinge, studievägledare Karin Björsten och nämnsamordnare Gunilla Holmstedt.

Kontakt

Utbildningsledare

Anders Ekinge

anders.ekinge@liu.se

Nämndordförande
Johan Ölvander
johan.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Gunilla Holmstedt
gunilla.holmstedt@liu.se

Studievägledare M, DPU, Malmstens
Karin Björsten
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare BI, MEC, SUS, AER, DES
Marie Carlsson
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare MI, EMM
Lena-Lotta Sandborg
studievagledare.md@liu.s
 

 

Programsidor för studenter

Byggnadsteknik
Design och produktutveckling
Energi, miljö, management
Maskinteknik (civilingenjör)
Maskinteknik (högskoleingenjör)
Möbeldesign
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering
 

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinformation
 


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-07