Göm menyn

Sammanträdestider, kallelser och protokoll

Sammanträdestider 2019

  • 2019-04-11 kl 13.15-17 i Linköping
  • 2019-06-10 kl 13.15-17 i Linköping
  • 2019-09-12 kl 13.15-17 i Norrköping
  • 2019-11-13 - 2019-11-14, internat, lunch till lunch, plats kommer senare

Kallelser och protokoll

Protokoll finns tillgängliga i universitetets arkiv.

Kallelser och protokoll för nämndsammanträdena finns i vänsterspalten under rubriken Kallelser och protokoll (nämnd).

Kontakt

Utbildningsledare
Torun Berlind
torun.berlind@liu.se

Nämndordförande
Håkan Örman
hakan.orman@liu.se

Nämndsamordnare
Mia Göransson
mia.goransson@liu.se
Claudia Schmid
claudia.schmid@liu.se

Studievägledare
Elin Önstorp (Y, Yi)

Robert Nordman (ED)

Anna Klippinger (MED)

Lena-Lotta Sandborg (EL, FyN, Mat MFYS, MMAT)

studievagledare.ef@liu.se

 

övriga kontakter

Profil- och påbyggnadsansvariga

 

Programsidor för studenter

Elektronik (högskoleingenjör)
Elektronikdesign
Fysik och nanovetenskap
Matematik
Medicinsk teknik
Teknisk fysik och elektroteknik 
Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinformation
 


Sidansvarig: mia.maria.goransson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-06