Göm menyn

Ledamotsförteckning mandatperioden 2018-2020

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder

Håkan Örman, IMT, ordf

 

verksamheten

Martin Enqvist, ISY, v ordf

 

verksamheten

Urban Forsberg, IFM, v ordf

Peter Münger, IFM

verksamheten

Petru Eles, IDA

Isak Engquist, ITN

verksamheten

Elina Rönnberg, MAI

Oscar Gustafsson, ISY

verksamheten

Magnus Karlsson, ITN

Liselotte Ericsson, IEI

Lars Alexandersson, MAI

Håkan Johansson, ISY

verksamheten

verksamheten

Jan Vestlund, SAAB          

Anders Daneryd, ABB

yrkeslivet

Per Bröms, Thin Film Electronics AB

Mattias Johannesson,
SICK-IVP

yrkeslivet

Gunnar Bark, Ericsson

Johan Sjöberg,
Sectra Imaging IT Solutions

yrkeslivet

Nils Hartvig, LinTek

Andreas Disman

studenterna

Emil Eriksson

Emilia Ståhlbom

studenterna

Erik Linderstam

 

studenterna

 

samt

Torun Berlind,
utbildningsledare

Elin Önstorp,
studievägledare

Lena-Lotta Sandborg,
studievägledare

Robert Nordman, studievägledare

Ann-Kristine Järrendahl, kommunikatör

Mia Göransson, nämndsamordnare

 


Robin Mannberg, 
adjungerad student

Arvid Trygg,
adjungerad student

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Utbildningsledare
Torun Berlind
torun.berlind@liu.se

Nämndordförande
Håkan Örman
hakan.orman@liu.se

Nämndsamordnare
Mia Göransson
mia.goransson@liu.se
Claudia Schmid
claudia.schmid@liu.se

Studievägledare
Elin Önstorp (Y, Yi)

Robert Nordman (ED)

Anna Klippinger (MED)

Lena-Lotta Sandborg (EL, FyN, Mat MFYS, MMAT)

studievagledare.ef@liu.se

 

övriga kontakter

Profil- och påbyggnadsansvariga

 

Programsidor för studenter

Elektronik (högskoleingenjör)
Elektronikdesign
Fysik och nanovetenskap
Matematik
Medicinsk teknik
Teknisk fysik och elektroteknik 
Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinformation
 


Sidansvarig: mia.maria.goransson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-06